Uctili sme si jubilantov

V utorok 20. októbra 2015 usporiadala Základná organizácia Jednoty dôchodcov Gbely slávnostné posedenie pre svojich jubilantov. Pozvaní hostia sa jubilantom prihovorili a zaželali im veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života. Zároveň bol jubilantom odovzdaný malý darček. Okrem malého pohostenia, ktoré im pripravili členky výboru JDS, bol pre nich pripravený krátky kultúrny program v podaní žiakov ZUŠ Gbely […]

read more

Mesiac úcty k starším – mesiac úcty k životnej múdrosti

Každý z nás je akýmsi pútnikom na ceste životom. Niekedy sa zastavíme, odpočinieme si a uvažujeme, koľko sme toho už prežili a čo všetko nás ešte v živote čaká. Objavíme na svojej prejdenej ceste krásne chvíle radosti z dobre vykonanej práce. Chvíľky, ktoré ako náruč rozkvitnutých poľných kvetov by sme chceli rozdať svojim blízkym, aby […]

read more

Pomoc pre obce…

Minister vnútra Róbert Kaliňák 1. októbra v Radošovciach odovzdal predstaviteľom miest, obcí a dobrovoľných hasičských zborov osemnástich miest a obcí okresov Skalica a Senica špeciálne prívesné vozíky s protipovodňovou výbavou v rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia. Za naše mesto prevzal protipovodňový vozík primátor Jozef Hazlinger a členovia Dobrovoľných hasičov Michal Lukáč a Tibor Hrubša. Balík […]

read more

Ohliadnutie za Gbelskou tenisovou ligou

Sezóna plná extrémov. Sezóna plná skvelých výkonov. Sezóna veľkých prekvapení. Aj tak by sa dala charakterizovať tenisová sezóna roku 2015 v našej lige. Vstúpili sme do nej plní nadšenia, čerstvých síl a odhodlania v počte 36 hráčov. Losovanie rozdelilo hráčov do 4 základných skupín. Skvelou správou je, že zloženie Gbelskej tenisovej ligy obohatili svojou účasťou aj […]

read more

Poznáme víťazov súťaže hudobného folklóru

Každý tretí rok je Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom a Správou mestského majetku s. r. o. v Gbeloch organizátorom vzácneho podujatia – regionálnej súťažnej prehliadky ľudových hudieb , speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov okresov Senica a Skalica s názvom Prez ty Gbely. Tohto roku  sa na súťažnej prehliadke, ktorej cieľom je predstaviť výsledky […]

read more

Do školy na bicykli

Na konci septembra bola na celom Slovensku vyhlásená aktivita Do školy na bicykli. Jej zámerom bolo podnecovať u žiakov radosť zo športovania a povzbudzovať ich k tomu, aby aspoň v jeden deň použili na prepravu do školy bicykel. My v ZŠ s MŠ Gbely, ako veľkí podporovatelia športu, sme hneď na túto aktivitu zareagovali. Na […]

read more

Partnerstvo pre Horné Záhorie

Vážená obyvateľka, Vážený obyvateľ obce, Záleží  vám na Vašom okolí kde žijete, zaujímate sa o rozvoj Vášho mesta? Máte podnety na rozvojové aktivity, ktoré by sa dali realizovať vo Vašom meste? Radi by sme Vás oslovili s príležitosťou na vyjadrenie Vášho názoru formou vyplnenia anonymného dotazníku. Dotazník môžete vyplniť na tomto linku:   http://goo.gl/forms/aRhpPBRHk9 Dotazník prosíme vyplniť a […]

read more

Vykurovacie obdobie

VYKUROVACIE OBDOBIE V á ž e n í    o b č a n i a !   Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Aby sme predchádzali týmto nežiaducim javom, chceme Vás aspoň stručne informovať o tom, […]

read more

V Gbeloch sa stretli seniorskí speváci

Mesto Gbely usporiadalo prvú októbrovú sobotu Regionálnu prehliadku seniorských speváckych súborov v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a základnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Gbeloch. V dome kultúry Gbely sa zišlo deväť seniorských speváckych súborov, aby naplnili podstatu podujatia – prezentácia seniorských súborov a zachovávanie starých piesní zo Záhoria. Zo Skalice prišli súbory Urban, Rubín a Harmónia, z Holíča […]

read more