V Adamove boli rybárske preteky

V Adamove boli rybárske preteky   V sobotu 7. mája 2016 sa konali tradičné zahajovacie rybárske preteky na štrkoviskách Adamov č.1 a č.2. Zúčastnilo sa ich 364 dospelých pretekárov a 25 detí do 14 rokov. Pretekármi, ktorí chceli byť hodnotení, bolo ulovených 62 ks kapra rybničného, 5 ks karasa striebristého, 4 ks úhora európskeho a 1 […]

read more

Záhorácka olympiáda privítala rekordný počet škôl

Záhorácka olympiáda privítala rekordný počet škôl   Mesto Gbely v spolupráci so Základnou školu s materskou školou Gbely zorganizovalo 18.mája v športovom areáli školy už deviaty ročník Záhoráckej olympiády. V ľahkoatletickej súťaži si zmerali sily žiaci pätnástich plnoorganizovaných škôl okresov Skalica, Senica a Malacky.   Spomínané regionálne športové podujatie bolo zrealizované z prostriedkov rozpočtu Mesta […]

read more

Gbelská umelecká škola oslavuje jubileum

Gbelská umelecká škola oslavuje jubileum   „Významné okrúhle výročie gbelskej umeleckej školy je momentom, kedy môžeme na chvíľu pozastaviť tok každodenného života a zamyslieť sa v tichu našej budovy pri najstaršom table žiakov a pedagógov školy nad významom krásneho života, spojeného s umením a vzácnymi  ľuďmi, ktorí túto symbiózu bohatstva ducha mladosti vytvárajú,“ začína svoj […]

read more

Okresný výbor JDS rokoval v Gbeloch

Okresný výbor JDS rokoval v Gbeloch   Výjazdové zasadanie okresného výboru Jednoty dôchodcov Slovenska sa tak ako minulý rok konalo 9. mája 2016 v priestoroch Domu kultúry Gbely. Zasadania sa zúčastnili predsedovia miestnych, mestských organizácií JDS okresu Skalica. Zasadanie viedol predseda Okresnej organizácie JDS pán Jozef Morbacher. Na úvod sa prítomným predstavili deti zo Základnej […]

read more

Deň matiek v Gbeloch

Deň matiek v Gbeloch   Na celom Slovensku sa druhú májovú nedeľu slávi Deň matiek. Inak tomu nebolo ani v Gbeloch , kde sme si mamičky a babičky uctili kultúrnym programom v nedeľu 8. mája 2016. V programe sa predstavili deti z materskej školy, spevácka skupina Senior a v neposlednom rade manželia Červinkovci a hudobná skupina Miniband. Súčasťou programu bolo aj vyhodnotenie literárnej […]

read more

Stolný tenis v Gbeloch

Stolný tenis má v Gbeloch dlhšiu tradíciu. Oslovili sme jedného z aktívnych hráčov – pána Jozefa Maječíka – aby nám o tomto športe povedal viac.   Stolný tenis sme s bratom Paľom začali hrávať ešte na základnej škole pod vedením pána Pavla Riga. Po dlhoročnej prestávke keď sme pingpong hrávali len rekreačne doma na stole,ktorý nám rodičia kúpili […]

read more

Stavanie mája

Stavanie mája   V predvečer 1. mája ožilo mestečko Gbely tónmi ľudovej hudby, vôňou cigánskej pečienky a radostným krikom našich najmenších detí. Na námestí pred mestským úradom sa v príjemnom slnečnom počasí stretli hlúčiky ľudí, ktorí si prišli spríjemniť deň a pozrieť sa na stavanie mája, z ktorého sa už stala milá tradícia. Hudobným programom […]

read more

Stretnutie darcov krvi

Stretnutie darcov krvi   Krv je veľmi vzácna tekutina, ktorou zdraví ľudia môžu pomôcť práve tým, čo to potrebujú. Dobrým zvykom je  si každoročne  pripomenúť 14. jún – celosvetový deň darcov krvi. Darcovstvo krvi má svoju tradíciu, má svojich stálych darcov, ktorí k tomu vychovávajú aj svojich nástupcov. Inak tomu nie je ani v našom […]

read more

Veľkonočná výstava vín

Na veľkonočnú nedeľu zavítalo do Domu kultúry Gbely vyše 600 návštevníkov, aby sa zúčastnili ďalšieho ročníka ochutnávky vín, ktorú organizoval Slovenský zväz záhradkárov ZO Gbely v spolupráci s Mestom Gbely. Degustátori pod odborným vedením pána Vladimíra Psára dva týždne pred ochutnávkou rozhodli o šampiónoch výstavy a víťazoch odrôd. V jednotlivých komisiách zdegustovali dovedna cca.210 červených vín a cca. 410 […]

read more

Aj gbelské deti zažiarili

Podnietiť  v dnešnej dobe v našich deťoch a mládeži záujem o  umenie a ľudové tradície  je priam umenie. Preto i z tohto dôvodu sa  niekoľkokrát ročne konajú výchovné koncerty so širokospektrálnym zameraním (umenie, divadlo, umelecké smery či koncerty s protidrogovou tematikou), ďalej divadelné hry či súťažné vystúpenia, ktoré organizuje škola alebo sa realizujú pod hlavičkou […]

read more