Veľkonočná výstava vín

Na veľkonočnú nedeľu zavítalo do Domu kultúry Gbely vyše 600 návštevníkov, aby sa zúčastnili ďalšieho ročníka ochutnávky vín, ktorú organizoval Slovenský zväz záhradkárov ZO Gbely v spolupráci s Mestom Gbely. Degustátori pod odborným vedením pána Vladimíra Psára dva týždne pred ochutnávkou rozhodli o šampiónoch výstavy a víťazoch odrôd. V jednotlivých komisiách zdegustovali dovedna cca.210 červených vín a cca. 410 […]

read more

Aj gbelské deti zažiarili

Podnietiť  v dnešnej dobe v našich deťoch a mládeži záujem o  umenie a ľudové tradície  je priam umenie. Preto i z tohto dôvodu sa  niekoľkokrát ročne konajú výchovné koncerty so širokospektrálnym zameraním (umenie, divadlo, umelecké smery či koncerty s protidrogovou tematikou), ďalej divadelné hry či súťažné vystúpenia, ktoré organizuje škola alebo sa realizujú pod hlavičkou […]

read more

Kynologické preteky v Gbeloch

Na Gbelskom kynologickom cvičisku sa dňa 20. februára 2016 konali na druhé obranárske preteky XIX. ročníka Záhoráckej zimnej ligy kynológov. Bolo to moje prvé fotenie takého druhu, bola to pre mňa výzva a preto som sa veľmi tešila. Troška som mala obavy z počasia, keďže dni predtým pršalo, no v sobotu nám vyšlo počasie krásne […]

read more

Nová divadelná miestnosť

Gbelskú základnú školu je možné hrdo nazvať, že je divadelná a herecká, o čom svedčí množstvo kultúrnych aktivít, ktoré gbelskí žiaci pod vedením svojich pani učiteliek pripravujú. Preto bolo snom kolektívu ZŠsMŠ už dlhšiu dobu vybudovať dôstojný priestor, kde by tieto aktivity mohli pripravovať a nacvičovať. Tak vznikla myšlienka o divadelnej miestnosti. „Chvíľu sme zbierali […]

read more

Gbelská organizácia pôsobí už 20 rokov

Začiatkom marca sa konala výročná členská schôdza pri príležitosti 20. výročia založenia Jednoty dôchodcov v Gbeloch. Schôdza sa konala za účasti hostí: Ing. Igora Fabiána – 1. podpredsedu ústredia JDS, pani Margity Fabiánovej – krajskej predsedníčky JDS a Ing. Jozefa Morbachera – okresného predsedu JDS. Pozvanie prijal aj  primátor mesta Ing. Jozef Hazlinger, prednostka MsÚ […]

read more

Prvé dieťa v Gbeloch je Terezka

Tri dni po Novom roku sa manželom Denise a Martinovi Víškovcom narodila Terezka. Pri narodení mala 3300 gramov a merala 52 cm. Denisa a Martin sa ako moderný pár zoznámili cez internet a po vyše dvojročnom vzťahu a následnej svadbe sa presťahovali do Gbelov. Pri návšteve prvého dieťatka narodeného v tomto roku v našom meste […]

read more

Gbelan víťazom v Poprade

V dňoch 15.1-17.1.2016 sa Gbelan Mário Fiantok zúčastnil medzinárodného multižánrového festivalu Tatras Talent Cup (TTC),  súťaže detí a mládeže do 26 rokov v umeleckej tvorivosti v oblastiach hudba, spev, tanec a divadlo. Festival sa konal v Poprade a bol pre slovenské kolektívy šampionátom z festivalov projektu Konfigurácia talent. Zúčastnili sa ho výhercovia zlatých miest  Spish […]

read more

Záhorácka zimná liga kynológov

Kynologický klub Gbely tradične spolupracuje s kynologickými klubmi na Záhorí pri poriadaní pretekov Záhoráckej zimnej ligy kynológov (ZZLK). Tak tomu bude aj 20. februára, kedy bude v Gbeloch na cvičisku obranársky pretek XIX. ročníka ZZLK. Záhorácka zimná liga kynológov je seriál štyroch pretekov. Dva preteky sú stopárske a dva preteky obranárske. Na stopárskom preteku pes […]

read more

Poslanec siaha na vysoké méty

Pred piatimi rokmi som sa zúčastnil slávnostnej chvíle, keď bola uvádzaná do života publikácia „Dóm – Katedrála sv. Martina v Bratislave“ od autorov Jozefa Haľka a fotografa Štefana Komorného. Vtedy som na adresu gbelského rodáka (či skôr súkmeňovca), autora viac ako 500 fotografií povedal, že zaťal sekeru pomerne vysoko. Tento dojem pretrval u mňa doteraz, […]

read more

V Gbeloch máme jaskyňu!

Soľná jaskyňa – zdravie pre deti  v materskej škole Dňa 21.12.2015 sa vďaka vedeniu Mesta Gbely, spoločnosti Nafta a.s. a Nadácii SPP slávnostne otvorla v areáli školského dvora Materskej školy na ulici Záhumenice soľná jaskyňa pre deti  materskej školy. Je to miestnosť so špeciálnou mikroklímou a veľkým obsahom himalájskej soli. Mikroklíma jaskyne bude blahodarne pôsobiť […]

read more