Mesiac úcty k starším – mesiac úcty k životnej múdrosti

Každý z nás je akýmsi pútnikom na ceste životom. Niekedy sa zastavíme, odpočinieme si a uvažujeme, koľko sme toho už prežili a čo všetko nás ešte v živote čaká. Objavíme na svojej prejdenej ceste krásne chvíle radosti z dobre vykonanej práce. Chvíľky, ktoré ako náruč rozkvitnutých poľných kvetov by sme chceli rozdať svojim blízkym, aby […]

read more

Pomoc pre obce…

Minister vnútra Róbert Kaliňák 1. októbra v Radošovciach odovzdal predstaviteľom miest, obcí a dobrovoľných hasičských zborov osemnástich miest a obcí okresov Skalica a Senica špeciálne prívesné vozíky s protipovodňovou výbavou v rámci projektu Aktívne protipovodňové opatrenia. Za naše mesto prevzal protipovodňový vozík primátor Jozef Hazlinger a členovia Dobrovoľných hasičov Michal Lukáč a Tibor Hrubša. Balík […]

read more

Ohliadnutie za Gbelskou tenisovou ligou

Sezóna plná extrémov. Sezóna plná skvelých výkonov. Sezóna veľkých prekvapení. Aj tak by sa dala charakterizovať tenisová sezóna roku 2015 v našej lige. Vstúpili sme do nej plní nadšenia, čerstvých síl a odhodlania v počte 36 hráčov. Losovanie rozdelilo hráčov do 4 základných skupín. Skvelou správou je, že zloženie Gbelskej tenisovej ligy obohatili svojou účasťou aj […]

read more

Poznáme víťazov súťaže hudobného folklóru

Každý tretí rok je Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom a Správou mestského majetku s. r. o. v Gbeloch organizátorom vzácneho podujatia – regionálnej súťažnej prehliadky ľudových hudieb , speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov okresov Senica a Skalica s názvom Prez ty Gbely. Tohto roku  sa na súťažnej prehliadke, ktorej cieľom je predstaviť výsledky […]

read more

Do školy na bicykli

Na konci septembra bola na celom Slovensku vyhlásená aktivita Do školy na bicykli. Jej zámerom bolo podnecovať u žiakov radosť zo športovania a povzbudzovať ich k tomu, aby aspoň v jeden deň použili na prepravu do školy bicykel. My v ZŠ s MŠ Gbely, ako veľkí podporovatelia športu, sme hneď na túto aktivitu zareagovali. Na […]

read more

Vykurovacie obdobie

VYKUROVACIE OBDOBIE V á ž e n í    o b č a n i a !   Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Aby sme predchádzali týmto nežiaducim javom, chceme Vás aspoň stručne informovať o tom, […]

read more

V Gbeloch sa stretli seniorskí speváci

Mesto Gbely usporiadalo prvú októbrovú sobotu Regionálnu prehliadku seniorských speváckych súborov v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a základnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Gbeloch. V dome kultúry Gbely sa zišlo deväť seniorských speváckych súborov, aby naplnili podstatu podujatia – prezentácia seniorských súborov a zachovávanie starých piesní zo Záhoria. Zo Skalice prišli súbory Urban, Rubín a Harmónia, z Holíča […]

read more

Gbelské hody za nami…

Čujte lúdé z okolá, Moravy aj Záhorá, čujte co Vám spíváme, na hody Vás voláme… Ak by sme chceli ísť do histórie slávenia gbelských hodov, odvíjali by sme sa vari od toho najhodnovernejšieho zdroja, od posviacky gbelského kostola a jeho zasvätenia patrónovi svätému Michalovi Archanjelovi 12. septembra 1852. Mesto Gbely má spádovitý charakter pre okolité […]

read more

Medlenov chodníček

V piatok 18. septembra 2015 sa v Gbeloch uskutočnil 9. ročník bežeckej súťaže Medlenov chodníček (Moravsko – Slovenský bežecký pohár, Grand Prix Záhoria, Záhorácky detský bežecký pohár.) Súťažilo sa v detskej kategórii a hlavné preteky začali o 17:00 hodine. Pre výhercov boli pripravené ceny a víťazné poháre za 1. – 3. miesto v jednotlivých kategóriách.

read more