Do školy na bicykli

Na konci septembra bola na celom Slovensku vyhlásená aktivita Do školy na bicykli. Jej zámerom bolo podnecovať u žiakov radosť zo športovania a povzbudzovať ich k tomu, aby aspoň v jeden deň použili na prepravu do školy bicykel. My v ZŠ s MŠ Gbely, ako veľkí podporovatelia športu, sme hneď na túto aktivitu zareagovali. Na […]

read more

Vykurovacie obdobie

VYKUROVACIE OBDOBIE V á ž e n í    o b č a n i a !   Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Aby sme predchádzali týmto nežiaducim javom, chceme Vás aspoň stručne informovať o tom, […]

read more

V Gbeloch sa stretli seniorskí speváci

Mesto Gbely usporiadalo prvú októbrovú sobotu Regionálnu prehliadku seniorských speváckych súborov v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a základnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Gbeloch. V dome kultúry Gbely sa zišlo deväť seniorských speváckych súborov, aby naplnili podstatu podujatia – prezentácia seniorských súborov a zachovávanie starých piesní zo Záhoria. Zo Skalice prišli súbory Urban, Rubín a Harmónia, z Holíča […]

read more

Gbelské hody za nami…

Čujte lúdé z okolá, Moravy aj Záhorá, čujte co Vám spíváme, na hody Vás voláme… Ak by sme chceli ísť do histórie slávenia gbelských hodov, odvíjali by sme sa vari od toho najhodnovernejšieho zdroja, od posviacky gbelského kostola a jeho zasvätenia patrónovi svätému Michalovi Archanjelovi 12. septembra 1852. Mesto Gbely má spádovitý charakter pre okolité […]

read more

Medlenov chodníček

V piatok 18. septembra 2015 sa v Gbeloch uskutočnil 9. ročník bežeckej súťaže Medlenov chodníček (Moravsko – Slovenský bežecký pohár, Grand Prix Záhoria, Záhorácky detský bežecký pohár.) Súťažilo sa v detskej kategórii a hlavné preteky začali o 17:00 hodine. Pre výhercov boli pripravené ceny a víťazné poháre za 1. – 3. miesto v jednotlivých kategóriách.

read more

Motokrosový sezóna

Motokrosová sezóna 2015 priniesla pekné výsledky na poli motokrosového športu.V tejto sezóne sme usporiadali troje preteky troch najsilnejších seriálov na Slovensku MX QUAD SLOVAKIA, MOTORADO CUP a český METEORIT CUP. Tu sme sa stretli s veľmi dobrými ohlasmi, čo sa týkalo nielen pripravenosti našej trate, ale i samotnej organizácie celého preteku, za čo musím poďakovať […]

read more

Turnaj za turnajom

Dňa 13. júna sa v Gbeloch uskutočnil florbalový turnaj ASTAP CUP, kde sme obsadili nepopulárne 4. miesto. Turnaja sa zúčastnili kvalitné mužstvá zo Skalickej mestskej florbalovej ligy. Základnú časť sme zvládli na výbornú, kde sme obsadili prvé miesto. Poradili sme si s FOFO Letničie 4:5 a FBC Letničie 3:1. Automaticky sme postúpili do hlavných vyraďovacích súbojov. Bohužiaľ […]

read more

Jubilejný ročník stretnutia veteránov za nami

Dňa 25. júla sa po roku opäť zišlo dovedna 57 majiteľov historických vozidiel do roku 1975  na 10 letnom stretnutí  historických vozidiel Adamovské jazerá 2015. Najvzdialenejším súťažiacim bola posádka na Škoda MB a Škoda 1000 až od Kutnej hory a Plzne. Vozidlo pri preberaní u prezentácie muselo splniť dve kritériá,  a to že vozidlo je […]

read more

Žiakom roka je Monika

V tomto školskom roku pedagogický zbor zvolil za žiaka roka Moniku Sojákovú z 9. C triedy. Monika počas celej povinnej školskej dochádzky mala vzorné správanie a dosahovala výborný prospech.. Záverečné Testovanie 9 napísala zo slovenského jazyka i z matematiky nad 90 %, teda výborne. Pravidelne a s úspechom sa zúčastňovala rôznych olympiád a iných vedomostných, […]

read more