Gbelan na krajskej súťaži

Oblastná postupová súťažná prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií sa konala v Gbeloch, kde folklórne skupiny z okresov Skalica a Senica ukázali svoje pásma z tradícií, ktoré sa konali v ich obci. FSk Gbelan súťažil s pásmom Regrúti a za skalický okres postúpil do krajského kola. Za senický okres postúpila folklórna skupina Sobotišťan zo Sobotišťa, ktorá […]

read more

Okresný výbor JDS rokoval v Gbeloch

Výjazdové zasadanie okresného výboru JDS sa tak ako minulý rok konalo 11.5.2015 v prekrásnych priestoroch nášho domu kultúry. Zasadania sa zúčastnili predsedovia miestnych, mestských organizácií JDS okresu Skalica. Zasadanie viedol predseda Okresnej organizácie JDS pán Jozef Morbacher. Celé podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Gbely pána Jozefa Hazlingera, ktorý sa spolu s pani prednostkou […]

read more

Za celoživotnú záslužnú prácu

V apríli tohto roku sa dostalo jednému členovi Dobrovoľného hasičského zboru v Gbeloch významné ocenenie. Toto ocenenie sa udeľuje za celoživotnú záslužnú prácu v oblasti dobrovoľného hasičstva a udeľuje ho Prezídium DPO SR na návrh predsedníctva OV DPO. Ide o udelenie čestného titulu Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktoré si z rúk prezidenta […]

read more

S úctou k prírode

Jednou z priorít, ktoré sme si v škole stanovili, je viesť žiakov k ochrane prírody a k úcte k prostrediu okolo nás. 22. apríla sme si preto celodenným programom pripomenuli význam a dôležitosť  tejto ochrany, ktorá je potrebná pre nás, ale najmä pre ďalšie generácie. Celý vyučovací deň bol tematicky zameraný na Deň Zeme. Žiaci […]

read more

SOŠE Gbely získala titul – Najaktívnejšia škola

Už niekoľkokrát sme čitateľov mesačníka Gbelan informovali o úspešnej spolupráci našej školy so spoločnosťou Volkswagen Slovakia. Plody spolupráce nedali na seba dlho čakať. Pri slávnostnom odovzdávaní cien žiakom stredných škôl, zapojených do grantových programov vyhlásených spoločnosťou VW Slovakia dňa 15. apríla, sme získali titul Najaktívnejšia škola. Tento úspech nás nesmierne teší z viacerých dôvodov: naša […]

read more

Beat fórum 2014

V piatok 14.novembra 2014 odštartoval prvý deň celoslovenskej spevácko-tanečnej súťaže Beat forum Gbely 2014. V piatok sa predstavili speváci v mladšej a staršej kategórii a v odpoludňajšom programe súťažili o prvenstvá hudobné skupiny. Na kritériá, odbornosť a prejav dohliada odborná porota. Sobotňajší program sa už roky nesie znamení tanca. Súťaž otvára kategória malé choreografie. Nasleduje Hip-Hop. Disco, scénický tanec, Show dance […]

read more

Súťažná prehliadka folklórnych skupín

V nedeľu 26. októbra 2014 sa v Dome kultúry Gbely uskutočnila súťažná prehliadka folklórnych skupín okresov Senica a Skalica. Súťaž pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici a Mesto Gbely a mala cieľ predstaviť výsledky práce folklórnych skupín nášho regiónu smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a zoznámiť verejnosť s hodnotami folklórneho materiálu v ich interpretácii. O postupujúcich skupinách rozhodovali porotcovia: pani doktorka Angela Vargicová, Ing. Marián […]

read more