Kam odovzdať opotrebované pneumatiky?

Kam odovzdať opotrebované pneumatiky?   Upozorňuje občanov a podnikateľov, že nie je možné opotrebované pneumatiky odovzdávať do zberného dvora, pretože nie sú súčasťou komunálnych odpadov.   Pneumatiky sú spotrebný tovar a každý motorista ich musí po určitom čase vymeniť. Kam teda s pneumatikou? Zákon o odpadoch ukladá povinnosť konečnému spotrebiteľovi (čiže držiteľovi a vlastníkovi auta) odovzdať […]

read more

Motocross Meteorit Cup 1.4.2017

MOTOKROS – METEORIT CUP Sobota 01. apríla 2017 na motokrosovej trati CUNÍN Tréning: 8.00 hod.  Hlavný závod: 12.00 hod. Kategórie: Junior, MX65-85, MMČR-ženy, Elite, Veterán, Amatér MX1 MX2 a Open.

read more

Vyhodnotenie Grand prix

V Dome kultúry Gbely sa konalo slávnostné vyhodnotenie 8. ročníka bežeckého seriálu Moravsko-Slovenského bežeckého pohára pre rok 2016. V 9 bežeckých kategóriách vyhlásili tých najlepších, ktorí si svoje postavenie vybojovali v 37 pretekoch na moravskej i slovenskej strane, Celkovo bolo vo výsledkových listinách zaevidovaných rekordných 13133 bežcov a v mládežníckych behoch sa postavilo na štart […]

read more

Gbelskí záhradkári majú nového predsedu

V tomto roku výbor miestnej organizácie SZZ v Gbeloch uskutočnil zmeny vo výborovom vedení a to na poste predsedu záhradkárskej organizácie.             Na základe vlastnej žiadosti ukončil pán Ferdinand Jureňa svoje pôsobenie na poste predsedu organizácie. Jeho predsedníctvo v organizácii bolo za 16 rokov veľkým prínosom, najmä čo sa týka budovania a smerovania organizácie. Jeho […]

read more

Úspešná Gbelánečka

Slovensko v zastúpení ministerstva vnútra v spolupráci s okresným úradom v Trnave vyhlásilo súťaž pri príležitosti osláv európskeho a národného dňa 112-“Ochranárik očami detí“.             Tejto sútaže sa zúčastnili i naši žiaci zo ŠzŠ Gbely a konkrétne práca Kataríny Kollárovej bola ocenená nielen podpredsedom VÚC, ale postúpila i do celoslovenského kola. Jej víťazná maľba sa […]

read more

Uplynulý rok u kynológov

Dňa 29. januára 2017 sa v areáli Kynologického klubu Gbely konala výročná členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 17 členov.             Schôdzu otvoril predseda klubu pán Dušan Vrbňák, ktorý privítal prítomných. Následne pán Dušan Vrbňák a pán Ferdinand Jurka predniesli správu o činnosti klubu za rok 2016 a oboznámili prítomných o pracovnej, spoločenskej, výcvikovej a tiež […]

read more

Stredná škola v súťaži o najrýchlejšie auto

Vďaka Deklarácii o vzájomnej spolupráci medzi SOŠ elektrotechnickou Gbely a VW Slovakia, a.s. sa škola zapojila do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia pod názvom H2AC Preteky RC vodíkových áut. Čo to vlastne H2AC je a čo je jeho cieľom? H2AC The Hydrogen Horizon Automotive Challenge je súťaž, v ktorej študenti majú za úlohu zostaviť svoj vlastný […]

read more

Tanečná skupina ENDY má 20 rokov

„Hoci tak, ako to v živote býva, nič sa nezrodí odrazu. Tanečná skupina ENDY sa začala formovať v septembri 1993 v ZUŠ Gbely, kde som nastúpila ako externá učiteľka tanečného odboru“, začína svoj príspevok Andrea Hrnčiríková.   „Tanec ma baví, fascinuje a teší od detstva. Preto bolo pre mňa neskutočnou výzvou pracovať so šiestimi dievčatkami […]

read more

Vianočný koncert na výbornú

Adventné obdobie v našom meste  je každoročne obohatené o krásny darček – Vianočný koncert DH Kumpanovi muzikanti. Navštevujú ho priaznivci špičkovej dychovej hudby z blízkeho i vzdialeného okolia, ba i zo zahraničia. Ľudové i umelé piesne v podaní súrodencov Baťkových, inštrumentálne skladby a vianočné koledy v majstrovskom prevedení muzikantov, ktorí prednedávnom oslávili  15. výročie pod taktovkou Vlada Kumpana, potešili srdcia všetkých návštevníkov a naladili ich […]

read more

GBELY – BAŠTY OZELENELI

Okolie uzavretej skládky Gbely-Bašty nedávno skrášlili novovysadené stromy. Zamestnancom spoločnosti NAFTA a.s., z ktorých polovica bola Gbelanov, pomáhali aj gbelskí hasiči.               Výsadbou bola ukončená rekultivácia skládky, ktorá začala pred piatimi rokmi a prebiehala v niekoľkých etapách. V októbri pribudli v lokalite Gbely-Bašty lipy, javory, jasene, borovice – celkom 300 ks stromov, ktoré dodala […]

read more