Tradičné stavanie mája 27.4.2018

Mesto Gbely a SMM Gbely pozývajú na Tradičné stavanie mája v piatok 27. apríla 2018 pred MsÚ Gbely. Už tradične sú pre deti pripravené hry v podobe Zobúdzania chrobáčikov. Občerstvenie a hudobná produkcia sú zabezpečené. 

read more

Platenie daní a poplatkov kartou

Od mesiaca marec môžete v pokladni mesta Gbely platiť dane a poplatky na rok 2018. Pri tejto príležitosti si dovoľujeme upozorniť na možnosť zaplatiť príslušnú daň či poplatok v pokladni mestského úradu prostredníctvom PLATOBNÉHO TERMINÁLU.

read more

Prítomnosť s odkazom do budúcnosti

Prítomnosť s odkazom do budúcnosti   V Gbeloch na mieste zvanom Kučerov, stála v minulosti kalvária s kaplnkou. Podľa archívnych dokumentov  sa písal  rok 1761, kedy  gbelská šľachtická rodina Kormendyovcov  na umelo vytvorenom návrší – postavila tri drevené kríže s kovovým korpusom Krista. Kalvária rokmi menila svoju podobu. V roku 1800 obyvateľ Gbelov Ján Osvald, ktorý bol v tom čase jedným z najbohatších […]

read more