Veľkonočná výstava vín

Na veľkonočnú nedeľu zavítalo do Domu kultúry Gbely vyše 600 návštevníkov, aby sa zúčastnili ďalšieho ročníka ochutnávky vín, ktorú organizoval Slovenský zväz záhradkárov ZO Gbely v spolupráci s Mestom Gbely. Degustátori pod odborným vedením pána Vladimíra Psára dva týždne pred ochutnávkou rozhodli o šampiónoch výstavy a víťazoch odrôd. V jednotlivých komisiách zdegustovali dovedna cca.210 červených vín a cca. 410 […]

read more

Aj gbelské deti zažiarili

Podnietiť  v dnešnej dobe v našich deťoch a mládeži záujem o  umenie a ľudové tradície  je priam umenie. Preto i z tohto dôvodu sa  niekoľkokrát ročne konajú výchovné koncerty so širokospektrálnym zameraním (umenie, divadlo, umelecké smery či koncerty s protidrogovou tematikou), ďalej divadelné hry či súťažné vystúpenia, ktoré organizuje škola alebo sa realizujú pod hlavičkou […]

read more

Kynologické preteky v Gbeloch

Na Gbelskom kynologickom cvičisku sa dňa 20. februára 2016 konali na druhé obranárske preteky XIX. ročníka Záhoráckej zimnej ligy kynológov. Bolo to moje prvé fotenie takého druhu, bola to pre mňa výzva a preto som sa veľmi tešila. Troška som mala obavy z počasia, keďže dni predtým pršalo, no v sobotu nám vyšlo počasie krásne […]

read more

Nová divadelná miestnosť

Gbelskú základnú školu je možné hrdo nazvať, že je divadelná a herecká, o čom svedčí množstvo kultúrnych aktivít, ktoré gbelskí žiaci pod vedením svojich pani učiteliek pripravujú. Preto bolo snom kolektívu ZŠsMŠ už dlhšiu dobu vybudovať dôstojný priestor, kde by tieto aktivity mohli pripravovať a nacvičovať. Tak vznikla myšlienka o divadelnej miestnosti. „Chvíľu sme zbierali […]

read more

Gbelská organizácia pôsobí už 20 rokov

Začiatkom marca sa konala výročná členská schôdza pri príležitosti 20. výročia založenia Jednoty dôchodcov v Gbeloch. Schôdza sa konala za účasti hostí: Ing. Igora Fabiána – 1. podpredsedu ústredia JDS, pani Margity Fabiánovej – krajskej predsedníčky JDS a Ing. Jozefa Morbachera – okresného predsedu JDS. Pozvanie prijal aj  primátor mesta Ing. Jozef Hazlinger, prednostka MsÚ […]

read more

S kamerami bezpečnejšie

Kamerový systém v Gbeloch sa v roku 2015 rozrástol o ďalšie kamery. Finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému  získalo mesto z dotácie od Rady vlády pre prevenciu kriminality.  Doteraz Mesto Gbely prevádzkovalo systém s deviatimi kamerami s rádiovým prenosom a riadiacim centrom v budove mestského úradu. O monitorovanie a obsluhu sa starajú dvaja pracovníci, ktorí […]

read more

Poslanec siaha na vysoké méty

Pred piatimi rokmi som sa zúčastnil slávnostnej chvíle, keď bola uvádzaná do života publikácia „Dóm – Katedrála sv. Martina v Bratislave“ od autorov Jozefa Haľka a fotografa Štefana Komorného. Vtedy som na adresu gbelského rodáka (či skôr súkmeňovca), autora viac ako 500 fotografií povedal, že zaťal sekeru pomerne vysoko. Tento dojem pretrval u mňa doteraz, […]

read more

V Gbeloch máme jaskyňu!

Soľná jaskyňa – zdravie pre deti  v materskej škole Dňa 21.12.2015 sa vďaka vedeniu Mesta Gbely, spoločnosti Nafta a.s. a Nadácii SPP slávnostne otvorla v areáli školského dvora Materskej školy na ulici Záhumenice soľná jaskyňa pre deti  materskej školy. Je to miestnosť so špeciálnou mikroklímou a veľkým obsahom himalájskej soli. Mikroklíma jaskyne bude blahodarne pôsobiť […]

read more

Beat forum opäť úžasné

Presne 530 tanečníkov vystúpilo na tohtoročnom festivale hudby a tanca Beatforum 2015. Žiaci základných umelec- kých škôl z Bratislavy, Kútov, Myjavy, Skalice, Senca, Senice, Starej Turej, Stupavy, Vrbového počas celého dňa v zaujímavých kostýmoch a ešte zaujímavejších choreografiách ukazovali odbornej porote, čo všetko sa stihli od začiatku školského roka naučiť. Mnohé vystúpenia boli vypilované do […]

read more