Folklór v podaní detí

Folklór v podaní detí

V stredu 22. marca sa v Dome kultúry Gbely uskutočnila súťažná regionálna prehliadka detských folklórnych súborov, ktoré organizačne pripravili  Záhorské osvetové stredisko v Senici, TTSK, Mesto Gbely a Správa mestského majetku Gbely spol. s r.o. So súťažnými pásmami sa prehliadky zúčastnili detské folklórne súbory  Studnička z Borského Mikuláša, Brodčánek z Brodského, Nádej z Kuklova – Čárov, I.Skaličánek a II.Skaličánek zo Skalice, i nováčik súťaže , detský folklórny súbor Dvojkáčik, pracujúci pri II. ZŠ v Senici. Nechýbali však ani spevácke vystúpenia, či už speváckej skupiny DFS Skaličánek, ako i ďalších štyroch sólistov z Brodského, Holíča a Kuklova .

Odborná porota – doc. Ján Blaho z katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave a Ing. Marián Veselský, hudobník a upravovateľ ľudových piesní rozhodla, že na Krajskej súťaži detských folklórnych súborov Trnavského kraja  4. mája v Skalici, budú náš región reprezentovať DFS II. Skaličánek zo Skalice s pásmom Hráme sa na svaďbu a DFS Studnička z Borského Mikuláša s pásmom Múky, vody, trochu soli. Ocenenia za spev si odniesli Lucia Steinerová z Holíča a spevácka skupina DFS Skaličánek zo Skalice.

Súčasťou prehliadky bol rozborový hodnotiaci seminár umelecko-pedagogického vedenia súťažiacich s odbornou porotou.

Mária Bobčíková