Gbelskí záhradkári majú nového predsedu

Gbelskí záhradkári majú nového predsedu

V tomto roku výbor miestnej organizácie SZZ v Gbeloch uskutočnil zmeny vo výborovom vedení a to na poste predsedu záhradkárskej organizácie.

            Na základe vlastnej žiadosti ukončil pán Ferdinand Jureňa svoje pôsobenie na poste predsedu organizácie. Jeho predsedníctvo v organizácii bolo za 16 rokov veľkým prínosom, najmä čo sa týka budovania a smerovania organizácie. Jeho dlhoročné skúsenosti, ako záhradkára a vinára, obohatili mnohých, najmä mladších členov organizácie. Za všetky  činnosti, aktívne pôsobenie pána Jureňu na poste predsedu a celkové aktivity v rámci miestnej organizácie, ale aj celého záhradkárskeho zväzu, mu patrí srdečná vďaka.

Výborová komisia navrhla za predsedu ZO záhradkárov Gbely pána Vladimíra Psára, ktorého skúsenosti a odbornosť zodpovedajú tejto funkcii. Návrh na voľbu  bol prezentovaný prítomným členom. Následnou voľbou bol pán Vladimír Psár zvolený za nového predsedu Základnej organizácie  záhradkárov Gbely. Týmto mu prajeme mnoho dobrých nápadov, energie a elánu v rozširovaní miestneho spolku záhradkárov a vinárov.

Na výborovej schôdzi členov ZO záhradkárov boli ďalšími bodmi bilancia minulého roka, uzatvorenie účtovníctva, odovzdanie cien jubilantom a organizácia plánov na rok 2017. Rok 2016 bol z hľadiska fungovania organizácie úspešný, najmä vďaka usporiadania tradičnej „Veľkonočnej ochutnávky vín“ spojenej s tanečnou zábavou, na ktorej sa prezentovali vinári z nášho mestečka i z blízkeho či vzdialeného okolia.

Viac ako 500 vzoriek splnilo očakávania organizátorov aj účastníkov. Plánom do budúcich rokov je, aby sa táto akcia organizovala každoročne a prilákala ešte viac vystavovateľov do nášho mesta.

Jubilantom boli odovzdané vecné ceny a vďaka za ich pôsobenie v organizácii.

Medzi jubilujúcich patrí:

85 – ročný – Ferdinand Puškáč

75 – roční – Štefan Fulier, Štefan Kovárik, Stanislav Masaryk

70 – ročný – Ladislav Lukáč

65 – ročný – Peter Butaš

60 – roční – Ing. Marián Tomeček, Jaroslav Žilínek

Bc. Michal Bolebruch