Prehľad vybraných kultúrno-spoločenských podujatí

Gbely 2017

 

21.01.2017 Vyhodnotenie Grand prix

04.02.2017 XXI. Reprezentačný ples mesta Gbely

11.02.2017 XIX. Okresný ples hasičov

24.02.2017 Fašiangová zábava

17.03.2017 ENDY show

22.03.2017 Detská folklórna súťaž

01.04.2017 Motokros – Meteorit cup

08.04.2017 Mariášový turnaj

10.04.2017 Mobilný odber krvi

16.04.2017 Veľkonočná zábava

23.04.2017 Detský karneval

22.04.2017 Beat forum Gbely – tanečná súťaž

28.04.2017 Slávnostné stavanie mája

05.05.2017 koncert FLERET

14.05.2017 Deň matiek

17.05.2017 Záhorácka olympiáda

21.05.2017 Motokros Gbely

25.05.2017 Absolventský koncert

10.06.2017 Otvorenie plavebnej sezóny

15.06.2017 Galakoncert ZUŠ Gbely

17.06.2017 Koncert mládežníckych chrámových zborov

24.06.2017 XVIII. Gbelská paráda

 

25.06.2017 Hurá, prázdniny!

30.06.2017 Prvá prázdninová diskotéka

01.07.2017 Gbelan cup

29.07.2017 XII. Stretnutie historických vozidiel

25.08.2017 XI. Peace fest

15.09.2017 Medlenov chodník

30.09.2017 Gbelské hodové slávnosti

01.10.2017 Koncert dychovej hudby Vištučanka

07.10.2017 X. Prehliadka seniorských súborov

08.10.2017 Folklórna súťažná prehliadka

15.10.2017 Mesiac úcty k starším

20.10.2017 Koncert

01.11.2017 Pamiatka zosnulých

10.11.2017 koncert Veselá trojka Pavla Kršky

26.11.2017 Sladká nedzela na Záhorí

01.12.2017 Adventná dedinka

13.12.2017 Vianočný koncert ZUŠ Gbely

17.12.2017 Vianočný koncert DH Kumpanovi

                 muzikanti

19.12.2017 Vianočný príbeh detí z MŠ

20.12.2017 Vianočný sen ZŠ Gbely

31.12.2017 Silvestrovská zábava