Upozornenie – hrobové miesta bez opatrovníkov

Upozorňujeme rodinných príslušníkov a pozostalých, že chátrajúce hrobové miesta, o ktoré sa nikto nestará (bez opatrovníka), budú v roku 2017 zrušené (v súlade s VZN č. 2/2016 a zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve).

Zároveň žiadame všetkých, ktorí si nesplnili povinnosť zaplatenia ročného poplatku za hrobové miesto, aby tak bezodkladne urobili.

Pre potreby vyhľadania, prihlásenia hrobového miesta, ako aj pre kontrolu platieb za hrobové miesto sa môžete obrátiť na Mestský úrad Gbely, ktorý vedie evidenciu hrobových miest (MsÚ prízemie, č.d. 5) alebo informáciu získate aj na telefónnom čísle 034/690 64 11, 034/690 64 24.

23.11.2016


 Bezplatné služby pre občanov o možnostiach mediácie


Predaj mäsa a mäsových výrobkov 

Mäsiarstvo Hatala Kopčany: každú stredu od 8:15 hod. a piatok od 12:15 hod.

Mäsovýroba Gajary: každý štvrtok od 8:00 hod.


 • Firma z Čadce Vás pozýva na predajnú akciu, ktorá sa uskutoční v utorok  23.1.2018 v Kine od 10-tej do 17-tej hod. Ponúka široký sortiment textilu, obuvi, spodnej bielizne, domácich a kuchynských potrieb, bylinné mastičky a iný spotrebný tovar za výhodné ceny.

 

 • Vedenie domu pokojnej staroby oznamuje dôchodcom stravníkom, že obedové lístky sa budú predávať v dňoch 24. až 26. januára t.j. streda, štvrtok a piatok v čase od 9:30 do 14:30 hodiny.

Zvoz papiera, plastov a vývoz popolníc na 1. polrok 2018

 • 11.1. popolnice
 • 12.1. plasty a papier
 • 25.1. popolnice
 • 2.2. plasty a papier
 • 8.2. popolnice
 • 22.2. popolnice
 • 2.3. plasty a papier
 • 8.3. popolnice
 • 22.3. popolnice
 • 6.4. piatok – popolnice
 • 13.4. plasty a papier
 • 19.4. popolnice
 • 4.5. piatok – popolnice
 • 11.5. plasty a papier
 • 17.5. popolnice
 • 31.5. popolnice
 • 8.6. plasty a papier
 • 14.6. popolnice
 • 28.6. popolnice


 • Informácie o zbernom dvore odpadov nájdete tu.

 

Smútiaca rodina oznamuje občanom, príbuzným a známym, že vo veku 87 rokov zomrel pán Oldrich Bančák z ulice Hudecovej. Smútočný obrad so zosnulým pánom Oldrichom Bančákom bude kresťanským obradom dňa 18. januára, t.j. vo štvrtok o 14:00 hodine v Dome smútku v Gbeloch. Svätá omša bude o 13:00 hodine.