Preplach vodovodnej siete

BVS, a.s. oznamuje občanom, organizáciám a prevádzkam, že v dňoch  19.4. – 28.4.2017  bude vykonávať preplach vodovodnej siete v čase od 7,30 – 15,00 hod. Upozorňujeme, že z  tohto dôvodu môže prísť k dočasnému zhoršeniu kvality dodávanej vody – zákal, ako i  k poklesu prevádzkového tlaku dodávanej vody. Bratislavská vodárenská spoločnosť za pochopenie ďakuje.

 Upozornenie – hrobové miesta bez opatrovníkov

Upozorňujeme rodinných príslušníkov a pozostalých, že chátrajúce hrobové miesta, o ktoré sa nikto nestará (bez opatrovníka), budú v roku 2017 zrušené (v súlade s VZN č. 2/2016 a zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve).

Zároveň žiadame všetkých, ktorí si nesplnili povinnosť zaplatenia ročného poplatku za hrobové miesto, aby tak bezodkladne urobili.

Pre potreby vyhľadania, prihlásenia hrobového miesta, ako aj pre kontrolu platieb za hrobové miesto sa môžete obrátiť na Mestský úrad Gbely, ktorý vedie evidenciu hrobových miest (MsÚ prízemie, č.d. 5) alebo informáciu získate aj na telefónnom čísle 034/690 64 11, 034/690 64 24.

23.11.2016


 Bezplatné služby pre občanov o možnostiach mediácie  • Informácie o zbernom dvore odpadov nájdete tu.

Predaj ovocia a zeleniny 

Podnikateľka z Dunajskej Stredy každý utorok a piatok v čase od 7:30 hod.

Predaj mäsa a mäsových výrobkov 

Mäsiarstvo Hatala Kopčany: každú stredu od 8:15 hod. a piatok od 12:15 hod.

Mäsovýroba Gajary: každý štvrtok od 8:00 hod.

Predaj zeleniny a zeleninových priesad

Podnikateľ´z Veľkého Kýra každý utorok a piatok v čase od 7:30 hod.


  • Firma JOKLUD organizuje zájazdy na trhy do Noweho Targu v Poľsku. Jaždí sa každý štvrtok a sobotu. Viac info na t.č. 0949 188 815, 0911 254 087.

 

  • SMM Gbely oznamuje, že vstupenky na  koncert skupiny FLERET A ZUZANY ŠULÁKOVEJ, ktorý sa uskutoční v piatok 5. mája 2017 o 19.00 hodine v Dome kultúry Gbely, sú už v predpredaji a je možné si ich zakúpiť v Dome kultúry Gbely.

 

  • Kominárstvo Gašpar oznamuje občanom, že dňa 02.05.2017 bude vykonávať čistenie a kontrolu komínov s vydaním dokladu o poistnej udalosti. Záujemci sa môžu nahlásiť na t.č. 0903 885 802. 

 

  • Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Holíč pozýva deti do 10 rokov na DETSKÉ RYBÁRSKE PRETEKY – na bič dňa 1. mája 2017, od 08.00 do 11.00 hodiny na štrkovisku ADAMOV č.2. Zraz pretekárov je o 07.30 hodine pred rybárskou chatou. Je pripravené občerstvenie a sladkosti. Želáme bohatý úlovok!

 

  • Sú nájdené kľúče pred detskou ambulanciou. Vyzdvihnutie možné počas pracovnej doby na MsÚ.

 

  • Spoločnosť ARIOS  prijme do pracovného pomeru pracovníkov na obsluhu vysokozdvižného vozíka  s preukazom a skúsenosťami. V prípade, že nemáte preukaz bude vám poskytnuté školenie. Pracuje sa v závode v Lozorne. Ide o pracú na dvojzmennú prevádzku, obe zmeny sú počas dňa, nočná zmena nie je. Platové podmienky sú v závislosti od skúseností od 850-1000 eur brutto. Pre viac informácii  môžete volať na tel. číslo 0917 935 294 – p. Kostelničáková,  alebo email : Kostelnicakova@arios-hr.sk

 

  • Riaditeľstvo ZŠ a MŠ Gbely oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v utorok 9. mája 2017 od 15:00 do 17:00 hod. v jedálni materskej školy na ul. Záhumenice 663. Prihlášku si môžu rodičia vyzdvihnúť v kancelárii materskej školy 2.mája 2017 od 15:00 do 16:00 hod., prípadne vytlačiť z webstránky školy www.zsgbely.sk. Podmienky prijímania detí do MŠ budú zverejnené na budove školy a na webstránke školy v odkaze okienko pre rodičov po uskutočnení pedagogickej rady po 11.4.2017.