• Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Gbely oznamuje, že počas letných prázdnin bude v prevádzke Materská škola na ulici Záhumenice v čase od 7.8.2017 do 31.8.2017 prerušená prevádzka v súlade s § 2 ods. 6  vyhlášky č. 306/2008 o materských školách v znení neskorších predpisov a školským poriadkom. Prevádzka sa obnoví 4.9.2017. V uvedenom čase budú pedagogický zamestnanci čerpať riadnu dovolenku. Upozornenie – hrobové miesta bez opatrovníkov

Upozorňujeme rodinných príslušníkov a pozostalých, že chátrajúce hrobové miesta, o ktoré sa nikto nestará (bez opatrovníka), budú v roku 2017 zrušené (v súlade s VZN č. 2/2016 a zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve).

Zároveň žiadame všetkých, ktorí si nesplnili povinnosť zaplatenia ročného poplatku za hrobové miesto, aby tak bezodkladne urobili.

Pre potreby vyhľadania, prihlásenia hrobového miesta, ako aj pre kontrolu platieb za hrobové miesto sa môžete obrátiť na Mestský úrad Gbely, ktorý vedie evidenciu hrobových miest (MsÚ prízemie, č.d. 5) alebo informáciu získate aj na telefónnom čísle 034/690 64 11, 034/690 64 24.

23.11.2016


 Bezplatné služby pre občanov o možnostiach mediácie


 

Predaj ovocia a zeleniny 

Podnikateľka z Dunajskej Stredy každý utorok a piatok v čase od 7:30 hod.

Predaj mäsa a mäsových výrobkov 

Mäsiarstvo Hatala Kopčany: každú stredu od 8:15 hod. a piatok od 12:15 hod.

Mäsovýroba Gajary: každý štvrtok od 8:00 hod.

 


  • Gynekologická ambulancia MUDr. Michalovičová oznamuje svojim pacientkám, že od 21.7.2017 do 28.7.2017 pre dovolenku neordinuje. Zastupuje MUDr. Vávra v Skalici alebo nemocnica Skalica po telefonickom dohovore.

 

  • Stratil sa pes, rasa KANE KORSO, šedo modrej farby. Počuje na meno ZEUS. Na krku má kožený hnedý obojok. Ak by ho niekto videl nech volá na t.č. 0944 115 663.

 

  • V pondelok 24.7. od 9.00 hod. príde na mestskú tržnicu predajca čučoriedok, ovocia a zeleniny. V ponuke budú čerstvé čučoriedky a maliny, ďalej potom skoré zemiaky, uhorky nakladačky, paradajky, papriky, uhorky a iná ďalšia zelenina podľa aktuálnej ponuky.

 

  • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Gbely oznamuje, že počas letných prázdnin bude v prevádzke Materská škola na ulici Záhumenice v čase od 7.8.2017 do 31.8.2017 prerušená prevádzka v súlade s § 2 ods. 6  vyhlášky č. 306/2008 o materských školách v znení neskorších predpisov a školským poriadkom. Prevádzka sa obnoví 4.9.2017. V uvedenom čase budú pedagogický zamestnanci čerpať riadnu dovolenku.

 

  • UPOZORNENIE! Z dôvodu množiacich sa podvodných konaní na senioroch spáchaných formou telefonických žiadostí o finančnú hotovosť pre chorého člena rodiny, polícia týmto upozorňuje najmä starších občanov, aby boli opatrní. Podvodníci žiadajú od seniorov telefonicky peniaze pre chorého člena rodiny a majú vedomosť o menách členov rodiny. V prípade, že je takto senior kontaktovaný, polícia odporúča poznačiť si číslo volajúceho, preveriť si u členov rodiny, či sa jedná o pravdivý telefonát. Nedávať peniaze cudzím osobám a v prípade akýchkoľvek pochybností o pravdivosti telefonátu kontaktovať linku 158.

Zvoz odpadu, papiera a plastov


  • Informácie o zbernom dvore odpadov nájdete tu.

  • KOVOTVAR, výrobné družstvo hľadá väčší počet pracovníkov do výroby. Nástup možný od 14.08.2017. Podrobnejšie informácie u p. Vaculovej  na tel. čísle  0902 948 906  alebo osobne v sídle KOVOTVARU,  v.d., Železničiarska 830, 908 01 Kúty. (zverejnené 17.7.2017)

Smútiaca rodina oznamuje občanom, príbuzným a známym, že vo veku 62 rokov zomrel pán JUDr. Ivan ILAVSKÝ z ulice Mládeže 551. Smútočný obrad so zosnulým pánom JUDr. Ivanom ILAVSKÝM bude kresťanským obradom dňa 21.7.2017, t.j. piatok o 16:00 hodine v Dome smútku v Gbeloch. Modlenie za zosnulého bude vo štvrtok o 18:00.