Prerušenie distribúcie elektriny


 Upozornenie – hrobové miesta bez opatrovníkov

Upozorňujeme rodinných príslušníkov a pozostalých, že chátrajúce hrobové miesta, o ktoré sa nikto nestará (bez opatrovníka), budú v roku 2017 zrušené (v súlade s VZN č. 2/2016 a zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve).

Zároveň žiadame všetkých, ktorí si nesplnili povinnosť zaplatenia ročného poplatku za hrobové miesto, aby tak bezodkladne urobili.

Pre potreby vyhľadania, prihlásenia hrobového miesta, ako aj pre kontrolu platieb za hrobové miesto sa môžete obrátiť na Mestský úrad Gbely, ktorý vedie evidenciu hrobových miest (MsÚ prízemie, č.d. 5) alebo informáciu získate aj na telefónnom čísle 034/690 64 11, 034/690 64 24.

23.11.2016


 Bezplatné služby pre občanov o možnostiach mediácie


 

Predaj ovocia a zeleniny 

Podnikateľka z Dunajskej Stredy každý utorok a piatok v čase od 7:30 hod.

Predaj mäsa a mäsových výrobkov 

Mäsiarstvo Hatala Kopčany: každú stredu od 8:15 hod. a piatok od 12:15 hod.

Mäsovýroba Gajary: každý štvrtok od 8:00 hod.


  • Mesto Gbely a Okresná organizácia Únie žien Slovenska pozývajú na výstavu zákuskov spojenú s ochutnávkou, ktorá sa uskutoční v nedeľu 26. novembra 2017 o 14:00 hodine v Dome kultúry Gbely. Pre malých návštevníkov sú pripravené tvorivé dielne.

 

  • Firma Dekorahome príde dňa 21.11.2017 (utorok)  od 9:00 do 12:00 hodiny predávať na mestskú tržnicu záclony. V ponuke budú  balkónové súpravy ,vyšívané a strapcové záclony, deky, obliečky na dve postele českej výroby a kvalitne posteľné plachty.

Zvoz odpadu, papiera a plastov


  • Informácie o zbernom dvore odpadov nájdete tu.

 

 

Smútiaca rodina oznamuje občanom, príbuzným a známym, že vo veku nedožitých 80 rokov zomrela pani  Emília DITTRICHOVÁ z ulice Mirka Nešpora č. 617. Smútočný obrad so zosnulou pani Emíliou Dittrichovou bude občianskym obradom dňa 22.11.2017 o 14.00 hod. v Dome smútku v Gbeloch.