Upozornenie – hrobové miesta bez opatrovníkov

Upozorňujeme rodinných príslušníkov a pozostalých, že chátrajúce hrobové miesta, o ktoré sa nikto nestará (bez opatrovníka), budú v roku 2017 zrušené (v súlade s VZN č. 2/2016 a zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve).

Zároveň žiadame všetkých, ktorí si nesplnili povinnosť zaplatenia ročného poplatku za hrobové miesto, aby tak bezodkladne urobili.

Pre potreby vyhľadania, prihlásenia hrobového miesta, ako aj pre kontrolu platieb za hrobové miesto sa môžete obrátiť na Mestský úrad Gbely, ktorý vedie evidenciu hrobových miest (MsÚ prízemie, č.d. 5) alebo informáciu získate aj na telefónnom čísle 034/690 64 11, 034/690 64 24.

23.11.2016


 Bezplatné služby pre občanov o možnostiach mediácie


Predaj mäsa a mäsových výrobkov 

Mäsiarstvo Hatala Kopčany: každú stredu od 8:15 hod. a piatok od 12:15 hod.

Mäsovýroba Gajary: každý štvrtok od 8:00 hod.


 • Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov oznamuje, že dňa 1.3.2018 t.j. štvrtok, poriada zájazd do Trnavy na divadelné predstavenie „Ťapákovci“. Poplatok za vstupenku a dopravu je 12,- € pre člena JDS a 14,- € pre nečlena JDS. Záujemci sa môžu prihlásiť dňa 20.2.2018 t.j. v utorok v čase od 9:00 do 11:00 hod. v klube dôchodcov.

 

 • Vedenie Domu pokojnej staroby oznamuje stravníkom dôchodcom, že obedové lístky sa budú predávať v dňoch 21. až 23. februára 2018 t.j. streda, štvrtok a piatok v čase od 9:30 do 14:30 hod.

 

 • Supermarket COOP Jednota Gbely oznamuje zákazníkom, že v dňoch od 13.2. – do 28.2. bude z prevádzkových dôvodov zmenená otváracia doba, a to nasledovne: Po-pia: 6:00 – 18:00, Sobota:  6:00 – 12:00, Nedeľa: zatvorené.

 

 • Vedenie MŠ Gbely oznamuje, že detský karneval sa z dôvodu vysokého počtu chrípkových ochorení prekladá na 15. apríla 2018.


Zvoz papiera, plastov a vývoz popolníc na 1. polrok 2018

 • 22.2. popolnice
 • 2.3. plasty a papier
 • 8.3. popolnice
 • 22.3. popolnice
 • 6.4. piatok – popolnice
 • 13.4. plasty a papier
 • 19.4. popolnice
 • 4.5. piatok – popolnice
 • 11.5. plasty a papier
 • 17.5. popolnice
 • 31.5. popolnice
 • 8.6. plasty a papier
 • 14.6. popolnice
 • 28.6. popolnice


 • Informácie o zbernom dvore odpadov nájdete tu.

 • Základná škola s materskou školou v Gbeloch príjme do pracovného pomeru vyučenú kuchárku / kuchára s nástupom od 12. marca 2018. V prípade záujmu sa hláste priamo v základnej škole na sekretariáte alebo na mailovej adrese zsgbely@zsgbely.sk do 28. februára 2018.

 

 • Reštaurácia u Kurečku hľadá umývačku a pomocnú silu do kuchyne. Môže byť aj dôchodkyňa.Nástup ihneď. Informácie priamo v reštaurácii.