OZNAM O POVINNOSTI ČIPOVANIA PSOV OD 1.SEPTEMBRA 2018

Mesto Gbely oznamuje vlastníkom psov, že v súlade s ustanovením § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, sú od 1. septembra 2018 povinní si prostredníctvom veterinárnych lekárov zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom resp. čipom, a to najneskôr do 12 týždňov veku psa a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.  Psy narodené do 31. augusta 2018 budú musieť byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019.

 

 • Výbor ZO Jednoty dôchodcov oznamuje svojim členom, že dňa 20.9.2018 t.j. vo štvrtok o 13:30 hod. poriada v priestoroch klubu opekanie rýb. Poplatok za rybu a ostatné občerstvenie je 2 €. Pre dobrú pohodu Vám bude hrať a spievať p. Bolebruch. Tešíme sa a Vašu účasť.

 

 • Poľovnícka spoločnosť Adamovské jazerá pozýva priateľov poľovníkov milovníkov prírody a kynológie na 22. ročník memoriálu Kolomana Slimáka známeho kynológa, chovateľa, šľachtiteľa, poľovníka a rozhodcu exteriéru a výkonu poľovných psov. Memoriál sa uskutoční v dňoch 22. a 23. septembra (to je v sobotu a nedeľu) o 9:00 hod. v Adamove na Adamovských jazerách, kde budú prebehať jednotlivé súťažné disciplíny. Uvidíte prácu stavačov v lese, na vode a v poli pri dohľadávaní a prinášaní poľovnej zveri.

 

 • Vedúca knižnice oznamuje, že dňa 25.9.2018 t.j. utorok bude knižnica pre dovolenku zatvorená.

 

 • Stavebniny Čestav s.r.o. Sekule ponúkajú štrk, piesok, drvený a plavený kameň, zámkovú dlažbu, debniace tvárnice, vodomerné šachty, betónové panelové ploty, OSB dosky, sadrokartónový a zatepľovací systém, spojovací, železiarsky a iný stavebný materiál. Ďalej oznamujú občanom, že rozšírili sortiment o záhradné dekoračné prvky – imitácia dreva. V prípade záujmu môžete volať na tel. č. 0918 378 386, alebo osobne prísť do stavebnín v Sekuliach na železničnej stanici. Všetko o stavebninách nájdete na www.cestav.sk.

 

 •  Prerušenie distribúcie elektriny –  

 

Predaj mäsa a mäsových výrobkov a predaj zeleniny a ovocia: 

 • Mäsiarstvo Hatala Kopčany: každú stredu od 8:15 hod. a piatok od 12:15 hod. 
 • Mäsovýroba Gajary: každý štvrtok od 8:00 hod.
 • Ovocie a zelenina: Podnikateľka z Dunajskej Stredy: každý utorok a piatok od 8:00 hod.


Zvoz papiera, plastov a vývoz popolníc na rok 2018

 • 14.9. plasty a papier
 • 20.9. popolnice
 • 4.10. popolnice
 • 12.10. plasty a papier
 • 18.10. popolnice
 • 2.11. piatok – popolnice
 • 9.11. plasty a papier
 • 15.11. popolnice
 • 29.11. popolnice
 • 7.12. plasty a papier
 • 13.12. popolnice
 • 28.12. piatok –  popolnice


Informácie o zbernom dvore odpadov nájdete tu.

Prílohy z mesačníka Gbelan:


 Upozornenie – hrobové miesta bez opatrovníkov

Upozorňujeme rodinných príslušníkov a pozostalých, že chátrajúce hrobové miesta, o ktoré sa nikto nestará (bez opatrovníka), budú v roku 2017-2018 zrušené (v súlade s VZN č. 2/2016 a zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve).

Zároveň žiadame všetkých, ktorí si nesplnili povinnosť zaplatenia ročného poplatku za hrobové miesto, aby tak bezodkladne urobili.

Pre potreby vyhľadania, prihlásenia hrobového miesta, ako aj pre kontrolu platieb za hrobové miesto sa môžete obrátiť na Mestský úrad Gbely, ktorý vedie evidenciu hrobových miest (MsÚ prízemie, č.d. 5) alebo informáciu získate aj na telefónnom čísle 034/690 64 11, 034/690 64 24.

23.11.2016


 • Dom pokojnej staroby príjme do pracovného pomeru pomocnú opatrovateľku. Práca na denné zmeny od 7:00 do 19:00 hod., možnosť pracovať aj na skrátený pracovný úväzok. Po zapracovaní možnosť absolvovania a preplatenia opatrovateľského kurzu. Pre uzatvorením TPP si je možné prácu vyskúšať na základe dohody o pracovnej činnosti. Bližšie informácie v Dome pokojnej staroby na ul. Prof. Čárskeho 291/14 alebo na tel.čísle 034/66 21 227.

Smútiaca rodina oznamuje občanom, príbuzným a známym, že vo veku 63 rokov zomrel pán Ján JAROTEK z ulice Učňovská 702. Smútočný obrad so zosnulým pánom Jánom Jarotkom bude kresťanským obradom dňa 19. septembra t.j. v stredu o 14.00 hod. v Dome smútku v Gbeloch.

Pokračovaním prehliadania týchto stránok súhlasíte s použitím cookie Viac informácií

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby umožnili "cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookie alebo kliknete na tlačidlo "Prijať" nižšie, súhlasíte s tým.

zavrieť