Upozornenie – hrobové miesta bez opatrovníkov

Upozorňujeme rodinných príslušníkov a pozostalých, že chátrajúce hrobové miesta, o ktoré sa nikto nestará (bez opatrovníka), budú v roku 2017 zrušené (v súlade s VZN č. 2/2016 a zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve).

Zároveň žiadame všetkých, ktorí si nesplnili povinnosť zaplatenia ročného poplatku za hrobové miesto, aby tak bezodkladne urobili.

Pre potreby vyhľadania, prihlásenia hrobového miesta, ako aj pre kontrolu platieb za hrobové miesto sa môžete obrátiť na Mestský úrad Gbely, ktorý vedie evidenciu hrobových miest (MsÚ prízemie, č.d. 5) alebo informáciu získate aj na telefónnom čísle 034/690 64 11, 034/690 64 24.

23.11.2016


 Bezplatné služby pre občanov o možnostiach mediácie


Predaj mäsa a mäsových výrobkov 

Mäsiarstvo Hatala Kopčany: každú stredu od 8:15 hod. a piatok od 12:15 hod.

Mäsovýroba Gajary: každý štvrtok od 8:00 hod.


 • Vedúca knižnice oznamuje, že v utorok dňa 27.03.2018 bude knižnica zatvorená. Počas Veľkonočných sviatkov bude knižnica vo štvrtok t.j. 29.03.2018 otvorená, v utorok 03.04.2018 zatvorená. Ostatné dni podľa otváracích hodín.

 

 • Gynekologická ambulancia MUDr. Michalovičová oznamuje svojim pacientkam, že v dňoch od 22.3.  do 28.3.2018 neordinuje z d§vodu čerpania dovolenky. Akútne prípady zastupuje MUDr. Vávra Skalica po telefonickom dohovore. 

 

 • Vedenie MŠ Gbely oznamuje, že detský karneval sa z dôvodu vysokého počtu chrípkových ochorení prekladá na 15. apríla 2018.


Zvoz papiera, plastov a vývoz popolníc na 1. polrok 2018

 • 22.3. popolnice
 • 6.4. piatok – popolnice
 • 13.4. plasty a papier
 • 19.4. popolnice
 • 4.5. piatok – popolnice
 • 11.5. plasty a papier
 • 17.5. popolnice
 • 31.5. popolnice
 • 8.6. plasty a papier
 • 14.6. popolnice
 • 28.6. popolnice


 • Informácie o zbernom dvore odpadov nájdete tu.

Firma R-TECH Senica hľadá do svojej prevádzky  v Gbeloch, v areály bývalých Ústredných dielní upratovačku na TPP. Pracovná doba 4 hodiny denne od 14:00 do 18:00 hodiny. Nástup možný ihneď. Ostatné podmienky pri osobnom pohovore. Kontakt: 0903/730 194 Ing. Varga alebo 0903/948 534 p. Kucharičová