Upozornenie – hrobové miesta bez opatrovníkov

Upozorňujeme rodinných príslušníkov a pozostalých, že chátrajúce hrobové miesta, o ktoré sa nikto nestará (bez opatrovníka), budú v roku 2017 zrušené (v súlade s VZN č. 2/2016 a zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve).

Zároveň žiadame všetkých, ktorí si nesplnili povinnosť zaplatenia ročného poplatku za hrobové miesto, aby tak bezodkladne urobili.

Pre potreby vyhľadania, prihlásenia hrobového miesta, ako aj pre kontrolu platieb za hrobové miesto sa môžete obrátiť na Mestský úrad Gbely, ktorý vedie evidenciu hrobových miest (MsÚ prízemie, č.d. 5) alebo informáciu získate aj na telefónnom čísle 034/690 64 11, 034/690 64 24.

23.11.2016


 Bezplatné služby pre občanov o možnostiach mediácie


 

Predaj ovocia a zeleniny 

Podnikateľka z Dunajskej Stredy každý utorok a piatok v čase od 7:30 hod.

Predaj mäsa a mäsových výrobkov 

Mäsiarstvo Hatala Kopčany: každú stredu od 8:15 hod. a piatok od 12:15 hod.

Mäsovýroba Gajary: každý štvrtok od 8:00 hod.

 


  • Detská ambulancia MUDr. Strončeková oznamuje svojim pacientom, že od 29.5. t.j. od pondelka do 1.6. t.j. štvrtok pre dovolenku neordinuje. Zastupuje MUDr. Chynoranský.

 

  • Poľnohospodárske družstvo Smolinské hľadá pracovníkov na úsek rastlinnej výroby s vodičským oprávnením skupiny T a na úsek živočíšnej výroby  sa môžu záujemcovia hlásiť osobne na Poľnohospodárskom družstve , telefonicky na čísle 0346592028 alebo 0905766515 s možným nástupom od 1.6.2017.

 

  • Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť Ostrý vrch Gbely oznamuje, že dňa 27.mája t.j. v sobotu sa o 10.00 hod. uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia v Dome kultúry. Účasť členov je nutná. V prípade, že sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť, je potrebné splnomocniť niektorého z členov spoločnosti. Pozvánka a vzor splnomocnenia sú zverejnené tu.

 

  • Spoločnosť O2 Vám ponúka rýchly a spoľahlivý internet na doma. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté v každej predajni O2 alebo ich nájdete na internetovej stránke www.o2.sk/internet-na-doma.

 

  • UPOZORNENIE! Z dôvodu množiacich sa podvodných konaní na senioroch spáchaných formou telefonických žiadostí o finančnú hotovosť pre chorého člena rodiny, polícia týmto upozorňuje najmä starších občanov, aby boli opatrní. Podvodníci žiadajú od seniorov telefonicky peniaze pre chorého člena rodiny a majú vedomosť o menách členov rodiny. V prípade, že je takto senior kontaktovaný, polícia odporúča poznačiť si číslo volajúceho, preveriť si u členov rodiny, či sa jedná o pravdivý telefonát. Nedávať peniaze cudzím osobám a v prípade akýchkoľvek pochybností o pravdivosti telefonátu kontaktovať linku 158.

 

  • Firma Rami Vás pozýva na stavebnú výstavu DOM,BYT, ZÁHRADA, ktorá sa uskutoční v Holíči na Výstavisku Lúčky v sobotu 27. mája od 10. hodiny. Príďte sa pozrieť a inšpirovať sa. Nebudú chýbať fasády, zateplenie, okná , dvere, dlažby, ploty, bazény, vírivky, či sud na kúpanie s vlastným ohrevom vody na pevné palivo, ale aj potreby pre záhradkárov, kvety, sadenice, pergoly, prístrešky pre autá a solárna energia.


  • Informácie o zbernom dvore odpadov nájdete tu.