Oznámenie o konaní kurzu na skúšku z poľovníctva

Obvodná poľovnícka komora Skalica oznamuje poľovníckej a nepoľovníckej verejnosti, že v mesiaci február 2018 otvára prípravný kurz pre uchádzačov o skúšku z poľovníctva. Uchádzač sa na prípravný kurz prihlasuje písomne a to zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: Obvodná poľovnícka komora Skalica, Kollárova 21, Holíč  908 51. Bližšie informácie na tel. č. 034/658 91 28, prípadne na e-mailovej adrese: skalica@opk.skTermín doručenia prihlášok najneskôr do 10.01.2018.

Prerušenie distribúcie elektriny

Petroveská – 12.1.2018


 Upozornenie – hrobové miesta bez opatrovníkov

Upozorňujeme rodinných príslušníkov a pozostalých, že chátrajúce hrobové miesta, o ktoré sa nikto nestará (bez opatrovníka), budú v roku 2017 zrušené (v súlade s VZN č. 2/2016 a zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve).

Zároveň žiadame všetkých, ktorí si nesplnili povinnosť zaplatenia ročného poplatku za hrobové miesto, aby tak bezodkladne urobili.

Pre potreby vyhľadania, prihlásenia hrobového miesta, ako aj pre kontrolu platieb za hrobové miesto sa môžete obrátiť na Mestský úrad Gbely, ktorý vedie evidenciu hrobových miest (MsÚ prízemie, č.d. 5) alebo informáciu získate aj na telefónnom čísle 034/690 64 11, 034/690 64 24.

23.11.2016


 Bezplatné služby pre občanov o možnostiach mediácie


 

Predaj mäsa a mäsových výrobkov 

Mäsiarstvo Hatala Kopčany: každú stredu od 8:15 hod. a piatok od 12:15 hod.

Mäsovýroba Gajary: každý štvrtok od 8:00 hod.


 • Vedúca knižnice oznamuje, že počas vianočných sviatkov od 22.12. – 29.12. 2017 bude knižnica zatvorená. Otvorená bude od:02.01.2018 /utorok/   08:00 – 12:0003.01.2018 /streda/    08:00 – 12:00

  04.01.2018 /štvrtok/   12:00 – 16:00

  05.01.2018 /piatok/    12:00 – 16:00

  Od 08.01.2018 bude knižnica otvorená podľa otváracích hodín.

 

 • Englerov dvor za Holíčom Vám ponúka vianočné stromčeky (borovica a normandská jedľa), zemiaky, domácu kvasenú kapustu a čalamády, jablká a iné. Informácie na tel. čísle 668 50 28.

 

 • BVS oznamuje občanom, že od 8.12. 2017 do  15.12.2017 bude v meste Gbely prebiehať mimoriadny odpočet vodomerov. Odpočet sa týka týchto ulíc :Družstevná, Petrovská. Hudecova, Švermova, Potočná, SNP, Halaštava, Slnečná, Čsl.armády, Ružová, Sasinkova, Kollárova, Jurigova, Hviezdoslavo, Nálepkova, Štúrova, Hurbanova, Medlenova, Majerky, Pionierska, Záhumenice, Učňovská, Jilemnického, Mládeže, Krátka, Štefánikova, Obrancov mieru, prof.Čárskeho, M.Nešpora, LesnáProsíme občanov, ktorí majú vodomer na neprístupnom mieste,pripadne sa  nezdržujú v čase odpočtu doma, aby jeho stav umiestnili na viditeľne miesto. Ostatní občania z neuvedených ulíc budu vyzvaní listami BVS pre samoodpočet.

 

 • Oznámenie o konaní kurzu na skúšku z poľovníctva. Obvodná poľovnícka komora Skalica oznamuje poľovníckej a nepoľovníckej verejnosti, že v mesiaci február 2018 otvára prípravný kurz pre uchádzačov o skúšku z poľovníctva. Uchádzač sa na prípravný kurz prihlasuje písomne a to zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu: Obvodná poľovnícka komora Skalica, Kollárova 21, Holíč  908 51. Bližšie informácie na tel. č. 034/658 91 28, prípadne na e-mailovej adrese: skalica@opk.sk. Termín doručenia prihlášok najneskôr do 10.01.2018.

 

 • ZOOM Optika na Štefánikovej ulici ponúka nasledovné služby: meranie zrakovej ostrosti a vnútroočného tlaku. Od dnešného dňa ponúka výpredaj okuliarových rámov s 50% – nou zľavou, multifokálne sklá od 130 Eur za pár a transition sklá od 35 Eur.


 • Informácie o zbernom dvore odpadov nájdete tu.

Dom pokojnej staroby Gbely hľadá opatrovateľa alebo opatrovateľku. Informácie na telefónnom čísle 034/6621227 alebo priamo v zariadení na ulici Prof. Čárskeho 291/14 Gbely.


Základná škola s materskou školou v Gbeloch príjme do pracovného pomeru vyučenú kuchárku s nástupom od 8. januára 2018. V prípade záujmu sa hláste priamo v základnej škole na sekretariáte alebo na mailovej adrese zsgbely@zsgbely.sk do 20. decembra 2017.

Smútiaca rodina oznamuje občanom, príbuzným a známym, že vo veku 87 rokov zomrela pani Rozália BUČKOVÁ rod. Zemánková z ulice Prof. Čárskeho 256. Smútočný obrad so zosnulou pani. Rozáliou Bučkovou bude kresťanským obradom dňa 15. decembra t.j. v piatok  o 12.00 hod. v Dome smútku v Gbeloch.