Spevácka skupina Senior bola založená v roku 1998 pri príležitosti 1. okresnej prehliadky speváckych skupín seniorov v Gbeloch. Vtedy ešte za pomoci Magdalény Rafaelisovej, hlavne však vynikajúceho hudobníka a harmonikára Severína Šteflíka. Po tejto prvej premiére nevynechala ani jednu prehliadku a vystupuje na rôznych podujatiach v Skalickom a Senickom okrese.

           V roku 2008 nastupuje na post dirigenta hudobník a publicista Pavel Nemec a po rôznych peripetiách s harmonikármi, začína zbor aj doprevádzať na klávesy. Súbor dostáva vlastné, nekonvenčné  aranžmán tzv. „Lelínov podpis“, na ktorom sa podieľajú aj členovia súboru. Ľudové, moravské, záhorácke, ale aj vlastné pôvodné piesne dostávajú nový neonosený kabát, a tak nečudo že sa doposiaľ vždy odlišovali prednesom, ba aj kvalitou od starších a vyspelejších súborov, vedených často skúsenými profesionálmi.

            Sólisti Mária Habová, Stanislav Vlk a Jozef Kovalovský, svojimi predelovými vstupmi vždy oživia zborový spev, ktorý ich často v posledných veršoch podporí mohutným chórom. Desiatka pôvodných piesní o regióne Záhorie a rodného mesta Gbely z pera dirigenta Pavla Nemca, nenútene zaradené do repertoáru, v tomto prípade dokazujú… keď sa niečo páči a vie chytiť za uši a za srdce… že sa aj niekto predsa len stane doma prorokom!

             Za 15. rokov svojho pôsobenia dostal súbor ocenenie od Mesta Gbely a zúčastnil sa na celoslovenskej prehliadke seniorských súborov v Žiline za TTSK. Pani Jozefína  Jurigová predala žezlo organizačnej vedúcej, terajšej predsedníčke JD Milici Ondrúškovej.

 

 

Kontakt: Pavel Nemec  0903 145 778