Tlačivá sú zverejnené na stránke www.gbely.sk/tlaciva/ v záložke Stavebný úrad.