Stredná škola v súťaži o najrýchlejšie auto

Stredná škola v súťaži o najrýchlejšie auto

Vďaka Deklarácii o vzájomnej spolupráci medzi SOŠ elektrotechnickou Gbely a VW Slovakia, a.s. sa škola zapojila do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia pod názvom H2AC Preteky RC vodíkových áut. Čo to vlastne H2AC je a čo je jeho cieľom? H2AC The Hydrogen Horizon Automotive Challenge je súťaž, v ktorej študenti majú za úlohu zostaviť svoj vlastný hybridný model auta na vodíkový pohon, navrhnúť jeho dizajn a implementovať navrhnuté zlepšenia tak, aby boli pripravení zúčastniť sa na vytrvalostnom šesť hodinovom preteku, ktorý sa bude konať v apríli 2017 v Bratislave. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s obnoviteľnými zdrojmi energie a ich využitím. Nadácii Volkswagen Slovakia ďakujeme za príležitosť zúčastniť sa projektu, na základe čoho škola získala auto na vodíkový pohon, vodíkové náplne s plničkou, náradie a kufrík pomôcok, ktoré žiaci využijú na ozrejmenie si vedomostí o obnoviteľných zdrojoch energie.

Postupujúci tím sa zúčastní celosvetovej súťaže vodíkových áut v Nemecku.

Našim súťažiacim žiakom želáme kopu dobrých nápadov, veľa kreativity pri  realizácii projektu a potrebné šťastie v súťaži.

 

Ing. Alena Klenová