Stretli sa darcovia krvi

Stretli sa darcovia krvi

Dňa 24. apríla 2017 sa uskutočnilo tradičné posedenie darcov krvi. Zúčastnilo sa ho takmer 40 gbelských darcov krvi.

Medzi hosťami sme privítali riaditeľku Slovenského Červeného kríža v Senici p. PhDr. Miriam Madunickú, PhD., prednostku MsÚ v Gbeloch p. Ing. Natašu Londarevovú, predsedu gbelskej základnej organizácie SČK p. Petra Pechu a zástupkyňu SČK v Senici p. Evu Matulovú.

Na začiatku všetkých darcov privítal hostiteľ primátor mesta Gbely Ing. Jozef Hazlinger a všetkým prítomným odovzdal darčeky. Nasledovalo občerstvenie, voľný program, spoločné rozhovory a zaujímavou informáciou bola i tá, že predseda gbelskej základnej organizácie, pán Peter Pecha prevezme v máji z rúk prezidenta vyznamenanie Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnú službu I. stupňa. Medzi zúčastnenými bola aj štvorica darcov, ktorých počet odberov presiahol celkovy počet viac ako 90 bezpríspevkových odberov.

 

Mária Bobčíková