Súťažná prehliadka folklórnych skupín

Súťažná prehliadka folklórnych skupín

V nedeľu 26. októbra 2014 sa v Dome kultúry Gbely uskutočnila súťažná prehliadka folklórnych skupín okresov Senica a Skalica. Súťaž pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici a Mesto Gbely a mala cieľ predstaviť výsledky práce folklórnych skupín nášho regiónu smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a zoznámiť verejnosť s hodnotami folklórneho materiálu v ich interpretácii.

O postupujúcich skupinách rozhodovali porotcovia: pani doktorka Angela Vargicová, Ing. Marián Veselský a Mgr. Jozef Burič.

Na súťažnej prehliadke sa predstavili folklórne skupiny z Jablonice , Sobotišťa Brodského,  a Gbelov. Všetky vystúpenia prispeli do klenotnice našej národnej kultúry a zapôsobili silou emocionálnych zážitkov vyplývajúcich aj z hĺbky poznania vlastných tradícií.

Prvými súťažiacimi boli členovia folklórnej skupiny Jabloničanka z Jablonice s pásmom svadobných zvykov zo svojej obce – Čepčenie nevesty.

Nasledovala Folklórna skupina zo Sobotišťa s pásmom Regrúti, folklórna skupina Bročané

s pásmom Hody a v neposlednom rade Folklórna skupina Gbelan z Gbelov, ktorá oslávila v tomto roku svoje 45. narodeniny. Na súťaž sa prihlásili s programovým výstupom Regrúti  zameranom na rozlúčku regrútov s priateľmi a celou dedinou pred odchodom na vojenčinu.