Uplynulý rok u kynológov

Uplynulý rok u kynológov

Dňa 29. januára 2017 sa v areáli Kynologického klubu Gbely konala výročná členská schôdza, ktorej sa zúčastnilo 17 členov.

            Schôdzu otvoril predseda klubu pán Dušan Vrbňák, ktorý privítal prítomných. Následne pán Dušan Vrbňák a pán Ferdinand Jurka predniesli správu o činnosti klubu za rok 2016 a oboznámili prítomných o pracovnej, spoločenskej, výcvikovej a tiež súťažnej oblasti kynologického klubu.  Kynologický klub má k dnešnému dňu 22 členov.

Dňa 20. 2. 2016 sme zorganizovali obranársky pretek ZZLK (Záhorácka zimná liga kynológov). Bol to záverečný pretek XIX. ročníka ZZLK. Na našom cvičisku sa konalo záverečné vyhodnotenie celého ročníka. Pretek posudzovala pani Alžbeta Jamnikar – Hinerová a figurantom bol pán M. Štefek. Ozvučenie zabezpečil pán Ján Bolebruch. O záverečné vyhodnotenie celého ročníka sa postaral hlavný koordinátor ZZLK pán Ján Bolebruch s pani J. Šafářovou.

Dňa 17. 4. 2016 sa pán Miroslav Štvrtecký zúčastnil bonitácie NO (nemeckých ovčiakov) v Závode. O tom, že sa veľmi dobre pripravil, svedčia známky teda kódy, ktoré získal. S Darkom získal kód 5JV5/55 a s Titou kód 5JX5/55.

Tak, ako každý rok, tak aj v roku 2016, sme urobili ukážku výcviku služobných psov pri príležitosti stavania mája dňa 29. 4. 2016. Ukážky sa zúčastnili členovia klubu pán Dušan Vrbňák, pán Ján Okasa, pán Stanislav Šmida, pán Miroslav Štvrtecký, pán Milan Gál, pán Ferdinand Jurka a vypomôcť nám prišiel aj člen Kynologického klubu Smolinské pán Vladimír Smolinský.

V úlohe figuranta sa predstavil pán Tomáš Mlčoch. Dňa 5. 6. 2016 sme sa zúčastnili na základe toho, že sme boli požiadaní vedením základnej školy v Gbeloch pri príležitosti náučno – športovo – zábavnej akcie v areáli ZŠ Gbely na MDD. Tak ako aj ďalší účastníci tejto akcie sme si vytvorili stánok a prezentáciu nášho klubu. Predstavili sme tu kynologické pomôcky, ktoré používame pri výcviku (rukáv, manžeta, pešek, bič, poplašná pištoľ, figurantský oblek a pod.) a Lucia Pecinová s Adelkou Vrbňákovou pripravili súťaž pre deti vo forme kvízu na tému „Ako poznáš rasy psov“, čo sa stretlo s dosť veľkým záujmom. Riešitelia kvízu sa mohli tešiť na sladkú odmenu a samolepky s logom Kynologického klubu Gbely. Akcie sa zúčastnili aj psíky a to Zaun Vlady-Sal a Dark Fer-Jur a Lea (Labradorský retriever), ktorej majiteľom je pán Dávid Filípek. Okrem už spomínaných dievčat sa za klub zúčastnili členovia pán Ján Okasa, pán Miroslav Štvrtecký, pán Ferdinand Jurka a predseda klubu pán Dušan Vrbňák s manželkou Oľgou.

11.6.2016 sa konala v Beckove oblastná výstava NO. Výstavy sa zúčastnil pán Ján Okasa so svojím psom Zaun Vlady-Sal, ktorého mu predviedol pán Dušan Vrbňák. Podporiť ich prišli ako diváci pán Tomáš Mlčoch, pán Ferdinand Jurka, pán Miroslav Štvrtecký a Adelka Vrbňáková.  Zaun vybojoval 6. miesto v triede mladých.

Veľmi dôležitá je aj účasť našich členov ako divákov na výstavách NO v Trsticiach, Hodoníne, HŠV NO v Malom Lapáši, kvalifikačnom preteku na MS v Lučenci, Vrbovom. Pán Miroslav Štvtecký si bol pozrieť svetovú výstavu NO v Nemecku (Norimberg) a pán Ferdinand Jurka sa bol pozrieť na MS FCI vo výkone v Slovinsku (Nova Gorica). Postrehy, ktoré zaznamenali na týchto podujatiach následne prezentovali ostatným členom klubu.

Dňa 1. 9. 2016 sa konala v areáli cvičiska ukážka výcviku psov spojená s táborákom. Súčasťou tejto akcie boli aj rôzne súťažné disciplíny a úspešní súťažiaci si domov odniesli medaily aj sladké odmeny. Nikto domov neodišiel s prázdnymi rukami, pretože pripravené boli aj ceny útechy.

Pán Ján Bolebruch zorganizoval dňa 24. 9. 2016 v priestoroch cvičiska Kynologického klubu Gbely stretnutie klubov ZZLK. Dohadovali sa tu termíny a propozície pre XX. ročník ZZLK.                                                15. 10. 2016 sa na požiadanie pán J. Šaru z KK Smolinské na našom cvičisku uskutočnila súťaž „Záhorácky šprintér“. Súťažilo sa v kategóriách „Šprint ovál“, „Ťahanie pneu“, a „Beh šteniatka“. Súťaže sa zúčastnil aj náš člen pán Milan Gál s Kevinom (Rotvajler). O ozvučenie sa postaral pán Ján Bolebruch.

Pre pozitívne ohlasy, ako zo strany pretekárov, tak zo strany divákov, sa bude podobná súťaž konať dňa 11.3.2017.

Dňa 22. 10. 2016 sa konala oblastná výstava NO v Kátove, ktorej sa zúčastnil pán Ján Okasa so psíkom Zaun Vlady-Sal a v triede dospievajúcich obsadili pekné 6. miesto so známkou VD 6 a pán Bohumil Barkóci so psíkom Face Remmah-Moravia obsadili v triede mladých krásne 5. miesto so známkou VD 5.                                                                                                              V priebehu celého roka sa uskutočnilo niekoľko brigád, ktoré boli organizované priebežne.

Ďalším bodom schôdze bola informácia o stave finančných prostriedkov klubu, ktorú podala Lucia Pecinová a bola zrealizovaná aj revízia pokladne za rok 2016. Následne bol schválený výbor, ktorý bude v roku 2017 pracovať v nasledovnom zložení:

Predseda: Mgr. Dušan Vrbňák                                                                                                                            

Pokladník: Mgr. Lucia Pecinová

Hospodár: Zdeno Vizváry

Výcvikár: Ferdinand Jurka

Poradca chovu: Ing.Miroslav Štvrtecký

Člen výboru: Ján Okasa

Za nového člena KK Gbely bola prijatá slečna Adela Vrbňáková. Bol schválený plán na rok 2017.

O akciách a podujatiach konaných v tomto roku Kynologickým klubom Gbely vás budeme priebežne informovať. Ako prvé dávame do pozornosti „Šprintéra“, ktorý sa bude konať dňa 11.3.2017 v areáli Kynologického klubu Gbely za každého počasia.

Otvorený bude aj bufet s bohatou ponukou nápojov aj jedál.

Posledným bodom schôdze bola diskusia, v ktorej sa riešila najmä otázka obnovenia internetovej stránky klubu. Na záver pán Dušan Vrbňák poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Mgr. Lucia Pecinová