Oznámenia mesta

Oznámenia o doručení písomností

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – vyvesené 6.3.2017 zvesené 23.3.2017

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – vyvesené 6.3.2017 zvesené 23.3.2017

Oznámenie o doručení písomnosti – vyvesené 7.3.2017 zvesené 22.3.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti vyvesené 8.3.2017 zvesené 23.3.2017

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – vyvesené 8.3.2017 zvesené 27.3.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti vyvesené 9.3.2017 zvesené 24.3.2017

Oznámenie o doručení písomnosti – vyvesené 13.3.2017 zvesené 31.3.2017

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – vyvesené 13.3.2017 zvesené 31.3.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti vyvesené 13.3.2017 zvesené 28.3.2017

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – vyvesené 14.3.2017 zvesené 3.4.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti vyvesené 15.3.2017 zvesené 30.3.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti vyvesené 15.3.2017 zvesené 30.3.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti vyvesené 17.3.2017 zvesené 3.4.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti vyvesené 17.3.2017 zvesené 3.4.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti vyvesené 20.3.2017 zvesené 4.4.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti vyvesené 20.3.2017 zvesené 4.4.2017

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – vyvesené 20.3.2017 zvesené 6.4.2017