Oznámenia mesta

Oznámenia o doručení písomností

Oznámenie o doručení písomnosti – vyvesené 07.07.20147 zvesené 25.07.2017

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – vyvesené 07.07.2017 zvesené 25.07.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti , vyvesené 10.7.2017, zvesené 25.7.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti , vyvesené 10.7.2017, zvesené 25.7.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti , vyvesené 11.7.2017, zvesené 26.7.2017

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – vyvesené 10.07.2017 zvesené 28.07.2017

Oznámenie o doručení písomnosti – vyvesené 10.7.2017 zvesené 28.7.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti , vyvesené 12.7.2017, zvesené 27.7.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti , vyvesené 12.7.2017, zvesené 27.7.2017

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – vyvesené 14.07.2017 zvesené 31.07.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti , vyvesené 14.7.2017, zvesené 31.7.2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti , vyvesené 17.7.2017, zvesené 1.8.2017

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti – vyvesené 17.07.2017 zvesené 04.08.2017

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI Daniel a Danielová vyvesené 24.07.2017 zvesené 03.08.2017

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI Híreš vyvesené 24.07.2017 zvesené 11.08.2017

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI Morbacher vyvesené 24.07.2017 zvesené 03.08.2017

OZNÁMENIE O MIESTE ULOŽENIA PÍSOMNOSTI Papánek vyvesené 24.07.2017 zvesené 11.08.2017