Úspešná Gbelánečka

Úspešná Gbelánečka

Slovensko v zastúpení ministerstva vnútra v spolupráci s okresným úradom v Trnave vyhlásilo súťaž pri príležitosti osláv európskeho a národného dňa 112-“Ochranárik očami detí“.

            Tejto sútaže sa zúčastnili i naši žiaci zo ŠzŠ Gbely a konkrétne práca Kataríny Kollárovej bola ocenená nielen podpredsedom VÚC, ale postúpila i do celoslovenského kola. Jej víťazná maľba sa stala súčasťou kalendára Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2017- Sekcia krízového riadenia a civilnej ochrany. Cenu a gratuláciu jej prišli osobne odovzdať primátor mesta Gbely Ing.Jozef Hazlinger a prednostka Mestského úradu Gbely Ing.Nataša Londarevová.