Všetky dokumenty, ktoré sa zverejňujú podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sú dostupné na adrese:

http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4504

 

Všetky dokumenty, ktoré sa zverejňujú podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sú dostupné na adrese:

http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14987