SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
15. Zasadnutie MsZ v Gbeloch
 
Dátum konania: 07.06.2021 Predsedajúci: J. Hazlinger
18:01:447.6.2021
18:01:511 Otvorenie
18:01:57J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:03:14T. Papánek0Diskusia
18:03:34J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:03:49T. Papánek0Diskusia
18:05:09J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:06:312 Dodatok č.1 k VZN č. 4.1./2019 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta Gbely - protest prokurátora
18:06:37J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:09:58P. Brunovský0Diskusia
18:10:18P. Mihál, prokurátor0Diskusia
18:13:23J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:13:32P. Brunovský0Diskusia
18:14:46J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:14:52O. Chocholáček0Diskusia
18:15:44P. Mihál, prokurátor0Diskusia
18:17:07O. Chocholáček0Diskusia
18:17:20J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:18:32T. Papánek0Diskusia
18:18:54P. Mihál, prokurátor0Diskusia
18:20:50J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:21:103 Kontrola plnenia uznesení
18:21:12J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:21:244 Záverečný účet Mesta Gbely za rok 2020, správa hlavnej kontrolórky, stanovisko audítora, VII. zmena rozpočtu mesta Gbely v roku 2020 - rozpočtové opatrenia primátora mesta
18:21:41J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:25:525 Návrh 1. zmeny rozpočtu na rok 2021
18:25:53J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:27:36T. Papánek0Diskusia
18:28:08J. Hazlinger, primátor mesta1
18:28:16T. Papánek0
18:28:19J. Hazlinger, primátor mesta1
18:28:21T. Papánek0
18:28:24J. Hazlinger, primátor mesta1
18:28:34T. Papánek0
18:29:05J. Hazlinger, primátor mesta1
18:29:19T. Papánek0
18:29:22J. Hazlinger, primátor mesta1
18:29:31T. Papánek0
18:29:34J. Hazlinger, primátor mesta1
18:29:46T. Papánek0
18:30:39J. Hazlinger, primátor mesta1
18:32:54T. Papánek0
18:34:05J. Hazlinger, primátor mesta1
18:34:58T. Papánek0
18:35:30J. Hazlinger, primátor mesta1
18:35:37T. Papánek0
18:35:48J. Hazlinger, primátor mesta1
18:36:04T. Papánek0
18:36:13J. Hazlinger, primátor mesta1
18:36:43T. Papánek0
18:36:55J. Hazlinger, primátor mesta1
18:37:25T. Papánek0
18:37:52J. Hazlinger, primátor mesta1
18:38:04T. Papánek0
18:38:06J. Hazlinger, primátor mesta1
18:38:35T. Papánek0
18:39:18J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:39:43T. Papánek0Diskusia
18:39:50J. Hazlinger, primátor mesta1
18:40:13T. Papánek0
18:40:30J. Hazlinger, primátor mesta1
18:40:34T. Papánek0
18:40:38J. Hazlinger, primátor mesta1
18:40:43T. Papánek0
18:40:48J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:43:22T. Papánek0Diskusia
18:43:51J. Hazlinger, primátor mesta1
18:44:22T. Papánek0
18:44:44J. Hazlinger, primátor mesta1
18:44:50T. Papánek0
18:45:18J. Hazlinger, primátor mesta1
18:45:35T. Papánek0
18:45:45J. Hazlinger, primátor mesta1
18:45:50T. Papánek0
18:46:36J. Hazlinger, primátor mesta1
18:47:08M. Mihál0Diskusia
18:49:49J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:49:57M. Mihál0Diskusia
18:50:25J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
18:52:14T. Papánek0Diskusia
18:52:31J. Hazlinger, primátor mesta1
18:52:42T. Papánek0
18:52:48J. Hazlinger, primátor mesta1
18:52:56T. Papánek0
18:53:52O. Chocholáček0Diskusia
18:57:24T. Papánek0Diskusia
18:57:52O. Chocholáček0Diskusia
18:58:26T. Papánek0Diskusia
18:58:40O. Chocholáček0Diskusia
18:58:45T. Papánek0Diskusia
18:58:50O. Chocholáček0Diskusia
18:58:57T. Papánek0Diskusia
18:59:28J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:01:00T. Papánek0Diskusia
19:01:30J. Hazlinger, primátor mesta1
19:01:44E. Volková0Diskusia
19:02:14J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:03:00P. Horinková0Diskusia
19:04:20J. Hazlinger, primátor mesta1
19:04:32P. Horinková0Diskusia
19:04:49J. Hazlinger, primátor mesta1
19:05:04P. Horinková0
19:05:09J. Hazlinger, primátor mesta1
19:05:28P. Horinková0
19:05:36J. Hazlinger, primátor mesta1
19:05:46P. Horinková0
19:06:09J. Hazlinger, primátor mesta1
19:06:37P. Horinková0
19:06:45J. Hazlinger, primátor mesta1
19:07:02P. Horinková0
19:07:20J. Hazlinger, primátor mesta1
19:07:50P. Horinková0
19:08:04J. Hazlinger, primátor mesta1
19:08:24P. Horinková0
19:08:41J. Hazlinger, primátor mesta1
19:08:52P. Brunovský0Diskusia
19:11:58O. Chocholáček0Diskusia
19:13:09J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:16:33T. Papánek0Diskusia
19:17:25J. Hazlinger, primátor mesta1
19:17:40T. Papánek0
19:17:44J. Hazlinger, primátor mesta1
19:18:21T. Papánek0
19:18:51J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:19:01T. Papánek0Diskusia
19:19:28J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:20:14T. Papánek0Diskusia
19:21:09J. Hazlinger, primátor mesta1
19:21:16G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:22:47T. Papánek0Diskusia
19:23:13G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:24:04T. Papánek0Diskusia
19:24:18G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:24:24T. Papánek0Diskusia
19:24:49G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:25:29T. Papánek0Diskusia
19:25:33G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
19:27:14J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:28:53T. Papánek0Diskusia
19:29:32J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:29:53T. Papánek0Diskusia
19:30:36J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:31:23T. Papánek0Diskusia
19:31:37J. Hazlinger, primátor mesta1
19:31:46T. Papánek0
19:32:13O. Chocholáček0Diskusia
19:33:30Občan0Diskusia
19:34:24O. Chocholáček0Diskusia
19:34:31Občan0Diskusia
19:35:10J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:35:24E. Volková0Diskusia
19:36:26J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:36:55T. Papánek0Diskusia
19:38:27J. Hazlinger, primátor mesta1
19:38:37T. Papánek0
19:38:55O. Chocholáček0Diskusia
19:39:34J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:40:21O. Chocholáček0Diskusia
19:40:26J. Hazlinger, primátor mesta1
19:40:48T. Papánek0Diskusia
19:42:25R. Kádar0Diskusia
19:43:29J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:46:026 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Gbely na roky 2021-2027
19:46:05J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:46:57M. Mihál0Diskusia
19:48:48J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:52:20M. Mihál0Diskusia
19:53:22J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:53:56M. Mihál0Diskusia
19:54:50J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:55:50T. Papánek0Diskusia
19:56:38J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:57:467 Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2017 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
19:57:50J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:58:588 Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Mesto Gbely
19:59:01J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
19:59:40M. Mihál0Diskusia
20:06:28J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:06:33G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
20:08:14J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:08:50G. Kováčová,vedúca EO1Diskusia
20:09:28E. Volková0Diskusia
20:11:15J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:11:27T. Papánek0Diskusia
20:12:31J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:13:199 Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2016 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko v meste Gbely
20:13:21J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:15:01T. Papánek0Diskusia
20:15:24J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:16:4310 Návrh VZN o výške úhrady za sociálne služby poskytované v zariadení sociálnych služieb DPS n.o. Gbely, Výročná správa DPS n.o. Gbely za rok 2020
20:16:52J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:17:21P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
20:23:27J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:23:38T. Papánek0Diskusia
20:24:29P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
20:26:25T. Papánek0Diskusia
20:27:19P. Krbicová, riaditeľka DPS0Diskusia
20:29:46J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:30:1311 Rôzne
20:30:55J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:42:43M. Mihál0Diskusia
20:42:51J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
20:45:58P. Havran, Energiepark s.r.o.0Diskusia
21:01:33J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:10:25Š. Komorný0Diskusia
21:11:34P. Havran, Energiepark s.r.o.0Diskusia
21:13:47O. Chocholáček0Diskusia
21:14:57P. Havran, Energiepark s.r.o.0Diskusia
21:19:58J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:22:13O. Chocholáček0Diskusia
21:22:38J. Hazlinger, primátor mesta1
21:22:49P. Havran, Energiepark s.r.o.0Diskusia
21:22:58O. Chocholáček0Diskusia
21:23:18P. Havran, Energiepark s.r.o.0Diskusia
21:24:10O. Chocholáček0Diskusia
21:24:57P. Havran, Energiepark s.r.o.0Diskusia
21:32:56P. Horinková0Diskusia
21:33:49P. Havran, Energiepark s.r.o.0Diskusia
21:34:32P. Horinková0Diskusia
21:35:10P. Havran, Energiepark s.r.o.0Diskusia
21:35:25P. Horinková0Diskusia
21:36:18Š. Komorný0Diskusia
21:36:30P. Horinková0Diskusia
21:36:33Š. Komorný0Diskusia
21:37:02J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:38:12P. Havran, Energiepark s.r.o.0Diskusia
21:39:03T. Papánek0Diskusia
21:40:29E. Volková0Diskusia
21:41:25P. Havran, Energiepark s.r.o.0Diskusia
21:42:20E. Volková0Diskusia
21:43:46P. Havran, Energiepark s.r.o.0Diskusia
21:44:09P. Pecha0Diskusia
21:44:54P. Havran, Energiepark s.r.o.0Diskusia
21:45:13P. Pecha0Diskusia
21:45:36P. Havran, Energiepark s.r.o.0Diskusia
21:46:12J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
21:46:23P. Havran, Energiepark s.r.o.0Diskusia
21:48:21T. Papánek0Diskusia
21:49:49M. Poláková0Diskusia
21:50:29T. Papánek0Diskusia
21:51:18P. Brunovský0Diskusia
22:07:25O. Chocholáček0Diskusia
22:08:05J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
22:08:07P. Volková0Diskusia
22:09:08P. Havran, Energiepark s.r.o.0Diskusia
22:11:26P. Volková0Diskusia
22:11:51P. Havran, Energiepark s.r.o.0Diskusia
22:12:00J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
22:13:02P. Havran, Energiepark s.r.o.0Diskusia
22:14:04J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
22:15:3712 Diskusia
22:15:37J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
22:17:14M. Hyža, občan0Diskusia
22:17:54J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
22:18:16M. Hyža, občan0Diskusia
22:20:30T. Papánek0Diskusia
22:20:33M. Hyža, občan0Diskusia
22:23:19T. Papánek0Diskusia
22:25:14M. Hyža, občan0Diskusia
22:26:14T. Papánek0Diskusia
22:28:17M. Hyža, občan0Diskusia
22:28:44J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
22:28:48E. Volková0Diskusia
22:30:14J. Hazlinger, primátor mesta1
22:30:35T. Papánek0Diskusia
22:32:44J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
22:33:22M. Mihál0Diskusia
22:37:46J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
22:38:54T. Papánek0Diskusia
22:39:33J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
22:40:33T. Papánek0Diskusia
22:40:41J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
22:41:08T. Papánek0Diskusia
22:41:26J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
22:43:04T. Papánek0Diskusia
22:43:27J. Hazlinger, primátor mesta1
22:43:44O. Chocholáček0Diskusia
22:43:53J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
22:43:57O. Chocholáček0Diskusia
22:44:12J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
22:44:26E. Volková0Diskusia
22:46:22T. Papánek0Diskusia
22:47:22J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
22:47:28T. Papánek0Diskusia
22:47:51J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
22:48:04P. Horinková0Diskusia
22:48:22J. Hazlinger, primátor mesta1Diskusia
22:48:3413 Ukončenie