Smernice:

 • Smernica 2/2006 o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo ŠR a prostriedkov z fondov Európskej únie (ďalej len EÚ) do rozpočtu mesta

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2018

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2017

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2016

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2015

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2014

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2013

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2012

 • VZN č. 1/2012 O úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
 • VZN č. 2/2012 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
 • VZN č. 3/2012 o výške príspevku za po byt dieťaťa v materskej škole
 • VZN č. 7/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 zo dňa 23.4.2003 o záväzných častiach Územného plánu mesta Gbely v znení neskorších zmien a doplnení

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2011

 • VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Gbely
 • VZN č. 3/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času zriadeného Mestom Gbely

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2010

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2009

 • VZN č. 1/2009 Požiarny poriadok mesta Gbely
 • Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je Mesto Gbely

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2008

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2007

 •  VZN č. 1a/2007 o určení školského obvodu základnej škole zriadenej mestom Gbely

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2006

 • VZN č. 2/2006 o úprave podmienok poskytovanie finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2005

 • VZN č. 3/2005 ktorým sa určuje záväzná časť Územného plánu zóny Adamovské jazerá I. a II.

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2004

 • VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu základnej škole zriadenej mestom Gbely

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2003

 • VZN č. 1/2003 o záväzných častiach Územného plánu mesta Gbely

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2002

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2000

 •  VZN č. 2/2000 o určení spôsobu bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku

 

Všeobecne záväzné nariadenia 1998

 • VZN č. 2/1998 Verejné priestranstvá určené na vylepovanie volebných plagátov

 

Všeobecne záväzné nariadenia 1994

 

  

Pokračovaním prehliadania týchto stránok súhlasíte s použitím cookie Viac informácií

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby umožnili "cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookie alebo kliknete na tlačidlo "Prijať" nižšie, súhlasíte s tým.

zavrieť