zsnovaHistória školstva v Gbeloch zasahuje do obdobia pred rokom 1626 a od tohto roku sa píše nepretržite až podnes. Z kanonickej vizitácie sa dozvedáme, že najstaršia škola stála pri kostole, druhá sídlila v budove na Jagárni. Boli v nej umiestnené tri školské triedy a na podnet kanonika J. Jurigu, rodáka z Gbelov, bola na Jagárni zriadená aj prvá materská škôlka. Obidve školské budovy boli nevyhovujúce, preto sa v roku 1937 začala stavať obecná meštianska škola, ktorú dokončili v roku 1941. Dnes ju všetci poznáme ako starú budovu školy. Keď sa v roku 1968 zrútil na Jagárni strop, vyučovalo sa len v meštianskej škole. Školských tried bolo málo, učilo sa na chodbách aj v kabinetoch. Boli potrebné ďalšie priestory. Výstavba novej školy sa začala v rolu 1968 na Pionierskej ulici. Škola bola uvedená do prevádzky v roku 1973. Slávnostné otvorenie sa konalo OLYMPUS DIGITAL CAMERA2.9.1973, ale vyučovať sa začalo až 1.10.1973, pretože celý september žiaci školu pomáhali upratovať a zariaďovať. Budova celé desaťročia fungovala bez väčších opráv a zásahov. V 90.-tych rokoch sa z dôvodu zatekania pristúpilo k rozsiahlej rekonštrukcii strechy školy a telocvične. 15. mája 1997 počas rekonštrukcie prišlo k požiaru v športovom pavilóne. Strecha vzbĺkla v dôsledku nesprávneho technologického postupu dodávateľskej firmy. Škoda sa odhadovala na 1,3 milióna korún, no skutočná výška bola neporovnateľne vyššia. Po niekoľkoročnom úsilí vedenia školy v spolupráci s Mestským úradom Gbely sa podarilo získať financie na stavbu nových krytých športovísk. Novú telocvičňu sme slávnostne otvorili v septembri 2004. Dnes v nej športuje nielen školská mládež, ale aj široká verejnosť.

Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie detí od 6 do 16 rokov, komplexnú starostlivosť o deti v mimovyučovacom čase, výchovu a vzdelávanie detí so špeciálno – edukačnými potrebami, konzultácie a poradenstvo pre deti aj rodičov, stravovanie detí v školskej jedálni.

Počet žiakov: 441 (1. stupeň – 176, 2. stupeň – 265)
Počet oddelení ŠKD: 4
Počet žiakov v ŠKD: 109
Počet detí v MŠ: 130

Kontakty

Zdroj: www.zsgbely.sk

Stredná odborná škola elektrotechnická je jedinou strednou školu v meste. Jej dlhoročné úspešné pôsobenie v oblasti prípravy študentov na povolanie umožnilo rozšíriť možnosti štúdia v nových študijných odboroch, ktoré  odzrkadľujú potreby pracovného trhu na Slovensku. Absolventi jednotlivých študijných odborov sa uplatnia v oblastiach stavebníctva, textilnej výroby ale aj výpočtovej techniky a elektrotechniky. Úspechy školy a jej študentov deklarujú aj vynikajúce výsledky z celoštátnych súťaží v oblasti eletrotechniky.

Aktuálne škola ponúka 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou v odboroch

 • 2697 K Mechanik elektrotechnik  – zameranie silnoprúdová technika, automatizačná technika
 • 3656 K Operátor stavebnej výroby – zameranie murované konštrukcie
 • 2682 K Mechanik počítačových sietí

 

2-ročné nadstavbové štúdium v odboroch

 • 2675 L Elektrotechnika – zameranie energetika
 • 6475 L Technicko-ekonomický pracovník

 

3-ročné učebné odbory

 • 2683 H Elektromechanik – zameranie silnoprúdová technika
 • 3661 Murár
 • 3152 H Krajčír – zameranie dámske odevy
 • 6475 F Technicko-administratívny pracovník

 

2-ročné učebné odbory

 • 3686 F Stavebná výroba
 • 3178 F Výroba konfekcie

Zdroj: www.sougbely.edu.sk

 

Kontakty:

Učňovská 700/6, Gbely

Tel. 034 / 6621 229, 034 / 6621 365, Tel.: / Fax: 034 / 6621 191, e-mail: sougbely@zupa-tt.sk

 

Pokračovaním prehliadania týchto stránok súhlasíte s použitím cookie Viac informácií

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby umožnili "cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookie alebo kliknete na tlačidlo "Prijať" nižšie, súhlasíte s tým.

zavrieť