Prevádzkový poriadok školského športového areálu Základnej školy s materskou školou Gbely

Športový areál ZŠ je otvorený každý deň od 12.00 do 20.00 hod. Neoprávnený vstup do areálu bude riešený políciou.

 

Spracovaný podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. ÚČEL

Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s § 22 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, zdržujúcich sa v priestoroch školského športového areálu, za účelom jeho využívania.
Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno–vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť, resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku.

2. DEFINÍCIA A CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

Školský športový areál sa nachádza v priestoroch Základnej školy s materskou školou Gbely. Jeho súčasťou je telocvičňa, tenisový kurt, hokejbalové ihrisko, atletická dráha s doskočiskom a multifunkčné ihrisko.

Poskytuje služby k plneniu výchovno–vzdelávacích cieľov pre žiakov školy vo vyučovacom čase v oblasti výučby predmetu telesná výchova, športová príprava a organizácii športových súťaží. Mimo vyučovacieho času je učený  pre činnosť športových záujmových krúžkov školy, športovej činnosti Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ Gbely, mládežníckych športových klubov, rekreačných športovcov, amatérskych resp. profesionálnych športových klubov a pre verejnosť .

3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Vlastník zariadenia: Základná škola s materskou školou Gbely
IČO: 360 807 99
Kontakt:     tel. č.:  034 699 9611
                   fax: 034 699 9666
                   e-mail: zsgbely@zsgbely.sk
                   web: www.zsgbely.edupage.org

4. PREVÁDZKA IHRÍSK V ŠKOLSKOM ŠPORTOVOM AREÁLI    

Pre prístup do školského športového areálu (okrem tenisového kurtu) sa používa jedine vstup pri hokejbalovom ihrisku (od mlyna), kde je návštevníkom k dispozícii parkovisko.

Všetky ihriská a telocvičňa v školskom športovom areáli sa objednávajú v školskej knižnici ( osobne v pracovných hodinách alebo na čísle 0910703139).

          
5. POPLATKY A PREVÁDZKOVÉ HODINY

CELÝ AREÁL SA ZATVÁRA KAŽDÝ DEŇ O 20.00 HOD!!!

Telocvičňa:  10 €/hod.  

Prevádzkové hodiny v pracovných dňoch   17:00-22:00

                       Prázdniny, víkendy, sviatky    9:00-22:00

 

Multifunkčné ihrisko: 1 hod. bez použitia šatní: 5 €

                                       1 hod. s použitím šatní: 8,50 €

                                     

 Prevádzkové hodiny v pracovných dňoch   17:00-22:00

                       Prázdniny, víkendy, sviatky    9:00-22:00

Ihrisko je v pracovný deň v čase od   14:00 – 17.00 hod. zdarma k dispozícii žiakom ZŠ s MŠ Gbely. V sobotu je ihrisko určené pre žiakov ZŠ s MŠ od 12:00 do 16:00 hod.

Prevádzkový čas pre žiakov ZŠ s MŠ Gbely počas prázdnin bude pred ich začiatkom oznámený žiakom v škole.

 

Hokejbalové ihrisko:  zdarma  

V prípade použitia šatní platia poplatky multifunkčného ihriska.

 

Atletická dráha:  zdarma  

V prípade použitia šatní platia poplatky multifunkčného ihriska.

 

Tenisový kurt:  3,50 € / hod. 

Objednať sa dá v knižnici alebo u p. Šťastnej na tel. č. 0915 066 544

 

6. POVINNOSTI ŠPORTOVCOV, resp. NÁJOMCOV

·         dodržiavať prevádzkové hodiny areálu·       

·         dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu,

·         vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre daný povrch,

·         na multifunkčné ihrisko, atletickú dráhu a tenisový kurt sa zakazuje vstup s bicyklami a kolieskovými korčuľami,

·         je prísny zákaz ihriská úmyselne poškodzovať

·         neznečisťovať ihriská, okolie ihrísk, používať smetné nádoby,

·         dodržiavať pravidlá BOZP,

·         zákaz užívať alkohol a iné drogy ako i prísny zákaz fajčenia,

·         dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska,

·         používanie ihriska je na vlastné nebezpečenstvo, škola neručí za prípadné úrazy spôsobené na ihrisku a v jeho okolí.

 

TIPY NA VÝLETY

  typy-na-vylety     plavba

Relax na Adamove

Adamovské jazerá so svojimi 70 ha vodných plôch ponúkajú pre každého návštevníka možnosť, vychutnať si taký relax, pre aký sem prišiel. Či už ide o kúpanie, jazdu na šliapacích loďkách, raftoch, windsurfing. Na svoje si prídu aj milovníci fauny. Zánikom mŕtvych ramien si na trinástich ostrovoch Adamovských jazier našlo hniezdišťa, meandre a mokré lúky mnoho druhov vtáctva. Z najznámejších je to hus divá, rybár riečny, čajka smejivá, hrdzavka potápavá, cíbik chochlatý, kormorán veľký, haja červená či potápka chocholatá.

Celoročne je možné pozorovať aj BIELU LABUŤ, po ktorej je pomenovaná aj jedna z lodí, ktoré premávajú po rieke Morava každú sobotu a nedeľu. Je možnosť vybrať sa v smere na Tvrdonice a Kopčany. Samozrejmosťou je na Adamovských jazerách aj ubytovanie pri vode, občerstvenie, osviežujúce nápoje a verejné toalety.

Pri vode sa nachádza plážové volejbalové ihrisko, parkovisko, požičovňa lehátok a slnečníkov či požičovňa už spomínaných bicyklov. Hrádzou rieky Morava vedie cyklomagistrála  v smere od Holíča po Moravský sv. Ján, kde sa napája na už vyznačenú Moravskú cyklocestu do Devína. Zelenú má na Adamovských jazerách aj rybolov.

Pohansko

Cesta na Pohansko trvá približne 1hod. 20 min. a je dlhá cca 16 km. Požičiate si bicykel z požičovne. Vylodíte sa v Tvrdoniciach. Odbočíte na Anglickú alej vľavo a po cyklotrase sa dostanete až k empírovému loveckému zámočku Pohansko.
Otváracia doba: Ut – Ne: 10:00 – 17:00
Viac informácií na tel. čísle: +420 519 374 248
Nachádza sa tu aj stála expozícia Veľkomoravské Pohansko, ktorú si môžete pozrieť, pokochať sa prírodou a občerstviť. Celý výlet aj s cestou naspäť trvá približne 5 hod.

Archeopark Mikulčice

Požičiate si bicykel v požičovni pri reštaurácii PERLA v blízkosti rozhľadne. (Kto si požičia bicykel, má dopravu loďou zadarmo). Cesta loďou do prístavu Tvrdonice trvá približne 7 minút. Bicyklom na prvej odbočke vpravo – Anglickou alejou – cyklotrasou smerom na slovanské hradisko Mikulčice – 40 minút. Prehliadka so sprievodcom – 60 minút. Celý výlet aj s návratom trvá cca 4 hod.

Otváracia doba Archeopark Mikulčice – Valy:
Ut – Pia: 9:00 – 12:00 12:30 – 16:30
So, Ne: 9:00 – 18:30

Prehliadky so sprievodcom sa začínajú vždy o pol. (9:30, 10:30 atď)

Viac informácií na tel. čísle: +420 518 357 293

ZÁKUTIA KOPČIAN:

Loďou ku Kopčanom – 35 minút. Vylodenie na brehu pri Kopčanoch. Po hrádzi rieky Morava cyklotrasou ku Kostolu sv. Margity Antiochijskej.

Ďalej je možné vidieť žrebčín. Celý výlet aj s návratom trvá cca 3 hodiny.

Posilňovňa sa nachádza:
Priestory SOEŠ Gbely,
Učňovská 700/6
908 45 Gbely

Vstupné:
1 vstup (90 min.) = 1 €
6 vstupov (pernamentka) = 5 €

Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok: 16.00 hod. – 20.00 hod.
Sobota – nedeľa: 10.00 hod. – 20.00 hod.

Tel: 034/ 6621 229

V prípade záujmu je možné objednať si služby trénera vo fitnes a kulturistike.
Kontakt: 0911 276 672 – pán Jakub Štepán.
Čas tréningu a cena za poskytnuté konzultácie po dohode s trénerom.

Priestory posilňovne boli vybudované v rámci projektu „Gbely – dobré mesto pre všetkých“.  Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Nafty a.s. so spolufinancovaním Mesta Gbely. 

Pokračovaním prehliadania týchto stránok súhlasíte s použitím cookie Viac informácií

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby umožnili "cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookie alebo kliknete na tlačidlo "Prijať" nižšie, súhlasíte s tým.

zavrieť