jdPredsedkyňa: Milica Ondrušková
Kontakt: 0911/ 112 546

ZO JDS bola v Gbeloch založená v marci 1996.
So svojimi 514 členmi je najväčšou spoločenskou organizáciou v našom meste.

Výbor organizácie poriada pre seniorov rôzne kultúrne akcie, návštevy divadelných predstavení v Bratislave i v Nitre. V lete uskutočňuje zájazdy spojené s kúpaním sa v liečivých vodách termálnych kúpalísk v Diakovciach, v Dunajskej Strede a v Podhájskej. K tradičným akciám patrí týždňová májová rekreácia 45 dôchodcov vo Vysokých Tatrách.

Zdraviu seniorov prospievajú i turistické vychádzky na bicykloch do okolia mesta.
Po vybudovaní novej telocvične ZŠ chodia i dôchodkyne pravidelne, od 1.11.2004, v rámci projektu „Otvorená škola“, každý utorok cvičiť.

Svoj voľný čas venujú tiež vnúčatám, práci v záhradkach a rôznym ručným prácam. Každoročne v októbri poriadajú v spolupráci so sociálnou komisiou výstavku, na ktorej svoje výtvory prezentujú širokej verejnosti. Členovia ZO JDS si radi zaspievajú i zatančia počas posedení pri hudbe. Vo folklórnej skupine Gbelan aktívne pracuje 10 členiek.

Výbor ZO pozýva na členské schôdze i lekárov, ktorí vo svojich prednáškach poskytujú seniorom cenné rady týkajúce sa stravovania, správnej životosprávy a prevencie proti chorobám. Pracovníci odboru sociálnych vecí a zdravotných poisťovní ich zasa oboznamujú s novými zákonmi, predpismi a zmenami v sociálnej oblasti a v oblasti zdravotného poistenia.

 

20. výročie založenia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku, Gbely 1996-2016

vinohradZákladná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Gbely

Činnosť sa za posledných niekoľko rokov zameriavala hlavne na poskytovanie služieb súvisiacich s obstaraním osív, sadby, hnojív a chemických prípravkov na ochranu plodín, mlátenie obilia, muštovanie a sušenie ovocia, usporadúvanie výstav ovocia a zeleniny, odborných prednášok z oblasti vinohradníctva, ovocinárstva a ochrany rastlín pred chorobami a škodcami. Pre členov sa tiež organizujú zájazdy na poľnohospodárske výstavy a podujatia, práce na oprave Domu záhradkárov a úprave jeho okolia, práce súvisiace s udržiavaním Záhradkárskej osady Mier, usporadúvajú výstavy vín spojené s ich ochutnávkou a poskytujú vzorky vín, ovocia a zeleniny na výstavy v okolitých obciach a mestách.

webPredsedníčkou organizácie je Ing. Dana Vaňková. Organizácia eviduje v radoch členov okrem dospelých občanov i rodičov s postihnutými deťmi nášho mesta. Činnosť organizácie je zameraná na pomoc hendikepovaným v Gbeloch a okolí. Výbor pripravuje pre členov športové akcie, zájazdy do krytej plavárne v Malackách, zájazdy, ozdravné masážne kúry, výlety, každoročné Katarínske a Mikulášske posedenia a iné aktivity. Aby získala organizácia viacej skúseností a nadviazala nové priateľstvá má uzatvorenú družbu so Základnou organizáciou v Dechticiach.

Predsedkyňa organizácie prehĺbila spoluprácu so sponzormi a tým umocnila predpoklady pre zlepšenie športovo-kultúrnej a zábavnej činnosti základnej organizácie, čo uvítajú najmä deti. Členovia pomáhajú v poradenskej činnosti v sociálnej oblasti a organizácia má zastúpenie v sociálnej komisii mestského zastupiteľstva.

P9306194Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Gbely

Miesta organizácia Slovenského zväzu chovateľov bola založená v Gbeloch v roku 1961. Zakladajúci členovia boli – Ján Zálešák, Karol Uhrinec, Ján Olšovský, Ernerst Hakala, Ladislav Adamovič a Vladimír Juriga st. V začiatkoch organizácie bolo v Gbeloch 17 členov.

Prvá miestna výstava zvierat sa uskutočnila 10 až 12. októbra 1975. Vystavených bolo 39 králikov piatich plemien, 15 kusov hydiny z toho 4 kusy vodnej hydiny, 75 holubov 9 kusov exotov. Vystavovalo 18 chovateľov. V tradícii výstav pokračovali gbelskí chovatelia aj v nasledujúcich rokoch. V súčasnosti má miestna organizácia 46 členov a vedie ju 9 členný výbor.

Členovia sa zúčastňujú slovenských aj medzinárodných výstav s nemalými úspechmi, venujú sa práci s mládežou, zúčastňujú sa aktivít usporadúvaných v meste Gbely. 

Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Holíč – www.srzmoholic.sk

adamov_2_letoZdružuje športových rybárov z miest Holíč, Gbely, z obcí Kopčany, Kátov, Prietržka, Petrova Ves, Vrádište, Trnovec, Popudinské Močidlany, Unín, Radimov, Dubovce. V roku 2009 oslávil 86. výročie svojej existencie. Organizáciu riadi výbor, ktorý má 15 členov a predsedníctvo s piatimi členmi. 
Predsedom organizácie je pán Peter Králik.

MO SRZ Holíč má spolu viac ako 1200 členov. V súčasnosti obhospodaruje rybárske revíry s celkovou plochou 1 800 ha. Sú to revíry Adamov č.1, Adamov č.2, Boričky 1, Boričky 2, Unín, Kátov, Holíč a Prietržka. Pre výkon rybárskeho práva sú určené aj dve mŕtve ramená rieky Moravy, úsek rieky Moravy od Kútov po Hodonín a úsek riečky Chvojnica od Dubovského mostu po ústie do rieky Moravy.

Zväz vlastní účelové objekty pre vlastnú potrebu, ako napríklad Rybársky dom Holíč, hospodárske zariadenie Boričky, hospodárske zariadenie Kátov a hospodárske zariadenie Adamov pri vodnej ploche Adamov č.1.

Nakoľko vody v rybárskych revíroch sú veľmi úžitkové, produkujú dostatok pestrej potravy pre ryby a v mnohých sú vytvorené dobré podmienky pre ich rozmnožovanie, aj úlovky rybárov bývajú dobré a vysoko prevyšujú objem zarybnenia.

Revíry sú každoročne zarybňované násadami kapra, šťuky, zubáča a karasa. Pre druhovú pestrosť a obmenu sa zarybňuje v obmedzenom množstve i ďalšími druhmi rýb ako sumec, lieň, pleskáč a úhor.

V rámci starostlivosti o zverené rybárske revíry sa z každého z nich trikrát ročne odoberajú vzorky vody pre chemický a biologický rozbor a voda sa vápni. V zimných mesiacoch sa v prípade potreby vyrezávajú otvory do ľadu. Dospelí mužskí členovia majú ročnú brigádnickú povinnosť v rozsahu 10 hodín. V rámci nej vykonávajú vyššie uvedené činnosti a okrem toho sa podieľajú na dobudovaní, opravách a údržbe hospodárskych zariadení, udržovaní poriadku okolo vôd(najmä zber odpadu) a výreze poškodených drevín.

Každoročne, začiatkom mája, pri otváraní rybárskej sezóny, sa na vodných plochách Adamov 1,2 konajú tradičné otváracie preteky v love rýb. Rybársky revír Adamov č. 1 a č.2 svojou polohou, prírodnou krásou, čistotou vody a pestrou ponukou kvalitných druhov rýb, dokáže prilákať na otváracie preteky vyše 700 účastníkov.

Na nerušený výkon rybárskeho práva dohliada rybárska stráž. 

Pokračovaním prehliadania týchto stránok súhlasíte s použitím cookie Viac informácií

Nastavenia súborov cookie na tejto webovej stránke sú nastavené tak, aby umožnili "cookies", aby vám poskytli najlepšie skúsenosti s prehliadaním. Ak naďalej používate tieto webové stránky bez toho, aby ste zmenili nastavenia súborov cookie alebo kliknete na tlačidlo "Prijať" nižšie, súhlasíte s tým.

zavrieť